Nainen pesee käsiään käsienpesupistellä pakolaisalueella

Hjälp att skydda familjerna på flyktinglägren från coronaviruset

Hjälp dem som är mest utsatta. De behöver tvättmöjligheter, tvål, desinfektionsmedel och hygieninformation.

Läs mer

Coronaviruset är ett hot särskilt på flyktinglägren där hygienen är bristfällig

Kyrkans Utlandshjälp har snabbt vidtagit åtgärder för att förebygga spridningen av coronaviruset på sårbara områden såsom flyktinglägren. Invånarna är redan från förut i en utsatt situation. Viruset kan ha ödesdigra följder eftersom hygienen och hälsovården är bristfällig.

Flyktinglägren i t.ex. norra Uganda är proppfulla och det kan finnas uppemot 200 elever i samma skolklass. Under sådana omständigheter är det nödvändigt att förbättra hygienen.

Med hjälp av din donation kan Kyrkans Utlandshjälp bland annat:

  • anordna hygienkurser till elever, lärare och välfärdskommittéer
  • upprätta handtvättsstationer i skolorna och skaffa handdesi, tvål och desinfektionsmedel
  • trycka infobroschyrer om coronaviruset på olika språk och informera via radion om hygienens betydelse.

Nu gäller det att omedelbart motarbeta viruset som sprids snabbt. Ge ett bidrag för att skydda familjerna som är på flyktingläger!