KUH utvidgar Ukrainaarbetet till platser närmare fronten

Ansträngingarna för utbildning fortsätter också på andra håll i Ukraina. Reparerade skolor öppnar sina dörrar och pekplattor donerades till daghem.

KYRKANS UTLANDSHJÄLP (KUH) Ukraina-operation utvidgas till Charkiv i nordöstra Ukraina där man lidit allvarliga skador under Rysslands storanfall. Tyngdpunkten för KUH:s arbete för utbildning, som inleddes år 2022, har varit i norra Ukraina i Tjernihiv och Zjytomyr samt i området kring huvudstaden Kiev.   

I Charkiv restaurerar KUH skolor som tagit skada under kriget, utrustar bombskydd och satsar på psykosocialt stöd för skolelever och lärare.  

”Att utvidga arbetet till Charkiv är ett stort steg. Det betyder att vi i fortsättningen jobbar närmare krigets frontlinje och på ett område som befriades för bara några månader sedan”, berättar landschefen för Ukraina Patricia Maruschak.   

I Charkiv ordnas undervisningen fortfarande på distans eftersom närundervisning på grund av krigsoperationerna ännu anses vara för farlig. KUH:s arbete blickar redan mot framtiden.   

”Vi vill säkerställa att skolornas bombskydd är utrustade och fungerande när skolorna igen kan öppna sina dörrar för närundervisning”, förklarar Maruschak.

Psykosocialt stöd för elever och lärare

Arbetet i Charkiv är en del av ett EU-finansierat utbildningsprojekt, i vilket även KUH:s partnerorganisationer Save the Children International, People in Need och War Child Holland deltar.  

De första med EU-medel återuppbyggda skolorna är redan verksamma i Tjernihiv i norra Ukraina.  Två skolor som tagit skada av bombningarna fick nya  fönster och dessutom reparerade man skador inomhus. Skolornas 1 500 elever har kunnat återgå till närundervisning. Strax före sommaren slutförs andra skolreparationer.   

En stark tyngdpunkt för arbetet är ukrainarnas psykiska ork i en svår situation där familjer har tvingats lämna sina hem, familjemedlemmar är vid fronten och närstående har dött. I Tjernihiv har KUH redan ordnat psykosociala stödaktiviter och utbildningar för elever och lärare. Motsvarande arbete fortsätter också i Charkiv. 

Bombskydd i Ukraina.
Bombskyddena i Tjernihiv i norra Ukraina har utrustats så, att skolgången inte avbryts ens under ett luftalarm. I mänga bombskydd kan barnen också övernatta, ifall situationen kräver det. Bild: Antti Yrjönen / Kyrkans Utlandshjälp

Dagispedagogik med stiftelsestöd

Kyrkans Utlandshjälp har under året också stött ukrainska läroinrättningar vid införskaffningar av nödvändig utrustning. I slutet av april donerade KUH med stöd av Pirkko och Tarmo Vahvelainen stiftelse pekplattor till tre daghem i Kievområdet. Pekplattorna hade ett färdigt installerat program med hjälp av vilket daghemmens under 6-åriga barn kan göra uppgifter lämpliga för sin ålder.  

Pekplattan med sina applikationer innehåller mer än 1 800 olika uppgifter och spel som gör det möjligt för de små barnen att studera tillsammans med sina familjer och daghemspersonalen.  Applikationerna fungerar också offline, så inlärningen kan fortsätta också i bombskydden under flyglarm.  

Text:  Ulriikka Myöhänen, Natalia Korolyuk