Offren för jordbävningen i Syrien får kontantbidrag och psykosocialt stöd

12 år av krig, en mångårig pandemi och en förödande jordbävning.  Syrien har upplevt den ena krisen efter den andra och landets humanitära katastrof djupnar.  

KYRKANS UTLANDSHJÄLPS arbete för att hjälpa jordbävningens offer i Syrien har fortgått under hela våren. Serien jordbävningar som började den 6 februari 2023 orsakade enorma skador i Turkiet, men också i Syrien där det humanitära läget redan från förut varit svårt i och med det 12 år långa kriget.  

På Kyrkans Utlandshjälps verksamhetsområden i Aleppo, Hama, Homs och Latakia bor tiotalstusen familjer nu i tillfälliga skyddsrum och i knuterna hos lokala familjer.  

”En stor del av människorna har förlorat sin utkomstmöjlighet. Vi stöder över 1 000 familjer med kontantbidrag i Aleppo och Latakia där situationen är som mest utmanande. Med hjälp av kontanter kan familjerna köpa de saker de behöver: till exempel mat, kläder eller hygienartiklar”, berättar KUH:s programchef i Syrien Karam Sharouf.    

Skalven dödade minst 7 000 personer i Syrien. Enligt uppskattningar tvingades över 100 000 syriska familjer lämna sina hem mitt i den kalla vintern. När nödhjälpen inleddes fick cirka 4 000 vuxna och barn varma vinterkläder och hygienartiklar med stöd av KUH.    

KUH:S OPERATION för att hjälpa jordbävningens offer i Aleppo och i västra Syrien är för tillfället ungefär i storleksordningen 1,7 miljoner euro. Utdelningen av förnödenheter fortsätter alltjämt, men hjälparbetets nya skede satsar också på psykosocialt stöd och utbildning, vilket redan i flera år varit tyngdpunkten för KUH:s arbete i Syrien.   

Barnen som lever i tillfälliga skyddsrum deltar i aktiviter för psykosocialt stöd och i stödundervisning. Dessutom ordnar man sådant program för barnen som är ämnat att främja sociala och emotionella färdigheter. KUH reparerar också skolor som lidit av skalven i Aleppo, Hama och Latakia.    

”Vi försöker nu hjälpa jordbävningarnas offer. Dessutom försöker vi hålla fast vid alla utbildningsrelaterade projekt som var igång redan innan jordbävningen”, berättar Sharouf.  

En kvinna och en baby.
Lia Mohamad al-Hayek föddes den 6 februari, samma dag som jordbävningen skakade Syrien och Turkiet. Lia har tillbringat de första veckorna i sitt liv på en nödinkvartering tillsammans med sin mamma, pappa och sina två syskon. På bilden är Lia i famnen på Kyrkans Utlandshjälps anställda Anadel.

Miljontals syrier var i behov av humanitärt stöd redan innan jordbävningen

Kyrkans Utlandshjälps arbete i Syrien har redan i flera år fokuserat på att stöda landets utbildningssektor. Skolor som skadats under kriget har reparerats, lärare har fått utbildning och för barnen har man ordnat stödundervisning och olika aktiviteter.  

”I och med jordbävningen har våra arbetstimmar ökat, behoven är enorma och det finns inte tillräckligt med internationell finansiering att få. Katastrofen belastar våra anställda också personligen, och vi försöker erbjuda mentalt stöd också för dem”, säger Sharouf.  

Miljontals syrier var i behov av humanitärt stöd redan innan jordbävningen. Enligt Sharouf har den ena humanitära katastrofen efter den andra gjort livet svårt för lokalbefolkningen och folk börjar vara mycket frustrerade.  

”Unga försöker nu resa utomlands för att få sig en framtid. Kriget har inte fått en lösning, den ekonomiska situationen försvåras och folk har inte jobb. Dessutom är det dåligt ställt för hälsovården och skolsystemet”, räknar Sharouf upp utmaningarna i sitt hemland.  

Text:  Ulriikka Myöhänen 
Översättning: Sonja Vuori
Bilder:  Kyrkans Utlandshjälps Syrienkontor.