Ruuan arvostus yhdistää kehitysyhteistyötä ja hävikkiruokakauppaa

Miten Suomen ensimmäinen hävikkiruokamyymälä liittyy kehitysyhteistyöhön? Yksi yhdistävä tekijä on ruoka. Suomessa myytävän hävikkiruuan myyntivoitoilla tuetaan tulevaisuudessa Kirkon Ulkomaanavun ammattimaista kehitysyhteistyötä kaikkein köyhimpien ihmisten auttamiseksi.

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) on Suomen suurin kehitysyhteistyöjärjestö ja toiseksi suurin humanitaarisen avun antaja. KUA työskentelee kaikkein köyhimpien ihmisten kanssa uskontoon, etniseen taustaan tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta.

Nyt järjestö on ottanut uuden askeleen hävikkiruuan vähentämiseksi perustamalla yhdessä tukijoittensa kanssa Suomen ensimmäisen hävikkiruokamyymälän Helsinkiin vuoden 2018 aikana.

Kehitysmaissa haasteina ovat köyhyys ja konfliktit sekä riittävän ravinnon ja mahdollisuuksien puute. Kirkon Ulkomaanapu vähentää köyhyyttä kestävällä tavalla, antamalla ihmisille mahdollisuuksia auttaa itse itseään.

KUA:n työ kehitysyhteistyössä ja humanitaarisessa avussa painottuu hyvin haastaviin ja hauraisiin olosuhteisiin, joissa se tarkoittaa ennen kaikkea ihmisten konkreettista auttamista. Käsitykseen jokaisen ihmisen arvosta perustuvat myös ihmisoikeudet, joiden edistäminen on työn keskeinen tavoite.

Kirkon Ulkomaanavun kehitysyhteistyö keskittyy toimeentulon parantamiseen, koulutukseen ja rauhantyöhön. Hankkeissa tuetaan erityisesti naisten ja nuorten kestävää toimeentuloa. Koulutustyössä parannetaan erityisesti kehitysmaiden koulutuksen laatua. Rauhantyössä järjestö on erikoistunut työskentelemään uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden kanssa sekä mahdollistamaan naisten ja nuorten äänten kuulumista rauhantyössä.

Vaikutusvaltainen ruoka

”Ruoka on hyvin vaikutusvaltainen asia maailmassa”, sanoo Kirkon Ulkomaanavun humanitaarisen avun asiantuntija Johanna Tervo.

Hän työskentelee maissa, jossa on pula ruuasta. Tervon mukaan ruokaa voidaan käyttää myös aseena. Ensin ihmisiltä viedään pois mahdollisuus tuottaa oma ruokansa ja sen jälkeen heiltä evätään mahdollisuus päästä käsiksi ruokaan.

”On tärkeää turvata ihmisten oikeus ruokaan”, Tervo sanoo.

Sotien tai luonnonkatastrofien runtelemissa maissa, joissa maatalous ja kauppa häiriintyvät sekä talous romahtaa, yksinkertaisen, ravitsevan aterian kustannukset nousevat ihmisten tavoittamattomiin.

Innovatiiviset ratkaisut tuovat apua

Tulevaisuudessa konfliktit ovat yhä monimuotoisempia ja haasteellisempia. Ilmastonmuutos tulee lisäämään sään ääri-ilmiöitä, jotka puolestaan lisäävät luonnonkatastrofien riskiä monissa maissa. Muutosten vuoksi kotinsa on jo nyt joutunut jättämään ennätyksellinen määrä ihmisiä.

Kirkon Ulkomaanapu auttaa ihmisiä luonnonkatastrofin tai konfliktin iskiessä säilyttämään toimeentulonsa edellytykset ja toipumaan nopeasti. Varautuminen katastrofeihin jo ennalta lyhentää kriittisen hätäavun vaihetta ja vähentää apuriippuvuuden riskiä.

Viime vuosina KUA:ssa on pyritty löytämään uusia innovatiivisia keinoja auttaa. Jordaniassa ja Ugandassa KUA tukee pakolaisnuorten ammatillista koulutusta pyrkien varmistamaan, että koulusta valmistuneet nuoret löytävät työpaikan tai työllistyvät yrittäjinä.

Erityisesti Aasian toimintamaissaan KUA parantaa naisten ja nuorten mahdollisuuksia kannattavaan yrittäjyyteen, tukee tuotteiden markkinoille pääsyä ja liiketoiminnan kehittämistä.

Kreikassa tuhannet pakolaiset eivät elä leireillä vaan miljoonakaupunki Ateenassa. Ratkaisuksi nuorten pakolaisten tavoittamiseen keksittiin koodaustyöpajat, joissa pakolaisnuoret opettelevat ohjelmoinnin perusteita ja kuvankäsittelyä yhdessä kreikkalaisten nuorten kanssa. Samalla tutustutaan ja ystävystytään puolin ja toisin, ja eri kulttuuriryhmien välinen kuilu kapenee.

Innovatiivisuutta ei ole säästelty hävikkiruokamyymälän toteutuksessakaan. WeFood-hävikkiruokahanke tuo uuden tavan osallistua Suomessa esiintyvän ruokahävikin vähentämiseen ja samalla toiminta tukee kehitysmaiden köyhimpiä ihmisiä.