Nuoret vaikuttajiksi Libanonissa

“Kesäkoulussa olen oppinut paljon osallistumisesta ja vaikuttamistoiminnasta. Voin tuoda julki oman mielipiteeni minulle tärkeistä asioista ja voin pyrkiä vaikuttamaan muihinkin. Minäkin pystyn muuttamaan omaa yhteisöäni”, Mohamad, 17, kertoo.

Lähes sata nuorta osallistui Kirkon Ulkomaanavun libanonilaisen yhteistyöjärjestön kesäkouluihin elokuussa 2015. Nuoret ovat kotoisin eri puolilta maata ja edustavat monia uskonnollisia ryhmiä sekä eri sosiaaliluokkia. Niillä ei Libanonissa ole juuri yhteyttä keskenään, eikä nuorilla myöskään ole ollut vaikuttamismahdollisuuksia yhteiskunnallisiin asioihin.

Työpajoissa käsiteltiin nuorten osallistumismahdollisuuksia, vaikuttamista, kansalaisuuskasvatusta, medialukutaitoa, kriittistä ajattelua sekä moniarvoisuuden kunnioittamista. Opettajina toimivat SDC-järjestön toiminnassa pitkään mukana olleet nuoret. Nuoria kannustettiin kehittämään itsenäistä ajattelua, vastustamaan vihaa ja suvaitsemattomuutta. Samalla tavoite oli saada heidät näkemään, että he voivat luoda keskusteluyhteyttä eri ryhmien ja sukupolvien välille sekä toimia rauhan puolesta.


Lue lisää tarinoita