Med hjälp av ett mikrolån en matbutik

Sarita Lamas liv förändrades när hon fick möjlighet att delta i ett projekt som vi stöder. Under utbildningen lärde hon sig att läsa och skriva samt att räkna. Sarita deltog även i en spargrupp varifrån hon kunde ta ett litet lån efter att ha sparat ihop en viss summa. Med hjälp av lånet startade Sarita en matbutik.

I dag går Saritas barn i skola. Före projektet hade Sarita inte möjlighet att betala för barnens skolgång. Nu klarar sig familjen på egen hand och barnen lär sig att läsa och skriva i skolan.