Nepal

Nepal, Kvinnobanken, Kyrkans Utlandshjälp
Bild: Ville Asikainen

Nepal är ett av de fattigaste länderna i Asien.  Ungefär en fjärdedel av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. Majoriteten av befolkningen får sin utkomst av lantbruket. Många flyttar bort från den nepalesiska landsbygden för att arbeta utomlands, i synnerhet till Indien, vilket i sin tur innebär att människohandel förekommer.

I Nepal arbetar vi särskilt för att främja de fattiga och utslagna kvinnornas och barnens rättigheter, förbättra  utkomstmöjligheterna och främja de mänskliga rättigheterna. Arbetetgår består också av att hjälpa befolkningen att anpassa sig till klimatförändringen och förbättra deras katastrofberedskap.

Utvecklingsprogrammet genomförs i samarbete med lokala medborgarorganisationer och organiserade byagemenskaper.

Stöd till diskriminerade befolkningsgrupper

Vi vinnlägger oss om att stöda diskriminerade befolkningsgrupper i Nepal. Före detta livegna arbetare får kunskap om de mänskliga rättigheterna och yrkesutbildning. Arbetet riktas särskilt till flickor och unga kvinnor som varit tjänstefolk hos jordägarna.

Vi erbjuder diskriminerade daliter, eller kastlösa, utbildning i de mänskliga rättigheterna och vi sätter press på myndigheterna för att förtrycket mot daliterna skall upphöra. Vi utbildar även människorättsobservatörer som rapporterar människorättskränkningar till de lokala myndigheterna.

Kvinnornas utkomstmöjligheter ökar

Kyrkans Utlandshjälp strävar att öka kvinnornas utkomstmöjligheter i Nepal. Bland kvinnor har fattigdomen minskat och det har lett till positiva resultat på 2010-talet. Kvinnor diskrimineras trots det fortfarande och deras rättigheter kränks. Vårt mål är att engagera kvinnorna i beslutsfattandet och se till att de får rätt att äga jord, utbilda sig och utöva ett yrke. Kvinnobanken stöder och stärker kvinnornas andelslag i Nepal.