Landets första studiehandlare har åstadkommit lovande resultat

Leakhena Say, 15, är intresserad av läraryrket.
Leakhena Say, 15, är intresserad av läraryrket.

I Kambodja avbryter över hälften av barnen sin skolgång. Orsaken är i regel att barnen inte vet vad skolgången leder till eftersom ingen informerar dem om fortsatta studier och yrkesval. Den som inte har en god utbildning får oftast nöja sig med snuttjobb med svältlön.

Kyrkans Utlandshjälp har tagit tag i problemet och utbildat landets första studiehandledare. I de skolor där studiehandledarna jobbar, har skolavbrotten minskat till en femtedel av vad de varit!

Leakhena Say, 15, har också fått studiehandledning. Om läget i sitt land konstaterar hon:
”Kambodja är ett fint land där invånarna är vänliga och hjälpsamma. Den stora bristen i landet är att så många människor saknar utbildning.”

Eleverna har berättat att studiehandledningstimmarna har blivit deras favorittimmar. Under dem diskuterar man, spelar och utför olika övningar. Studiehandledningen stöder de ungas studier, självkänsla och yrkesval.

Nu har även Kambodjas utbildningsministerium, övertygad av de goda resultaten, satt in ämnet stu-diehandledning i läroplanen för grundskolor och gymnasier. I fjol fick  9127 elever studiehandledning. Målet är att det redan efter några år skall finnas en studiehandledare i alla skolor.


Läs fler berättelser