Mycket glädje av sex skolklasser

Donera för Utbildning

Luften fylls av glädje när folket i flyktinglägret Rwamwanja i västra Uganda firar sina nya klassrum, lärarbostäderna och toaletterna. I den vida byn i demokratiska republiken Kongo bor över 46 000 flyktingar.

”Vi är så glada att ni kom. Ni är välkomna”, sjunger och dansar den blandade kören i skolan Kyempango.

Vid pulpeterna i främsta raden sitter skolelevernas föräldrar. Mödrarna har med sig småbarn – blivande skolelever.

I utkanten av festfältet bråkar barn i olika åldrar om platsen i första raden. Storvuxna pojkar får vara ordningsmän. Alltför ivriga får en anmärkning.

Det Lutherska världsförbundet och Kyrkans Utlandshjälp lät på denna plats bygga sex nya skolklasser, två lärarbostäder och sanitetsutrymmen.

Efter grundandet av skolan är det här den viktigaste dagen i vår skolas historia”, förklarar skolans rektor Mushabe Sedu Muhoozi.


Läs fler berättelser