Lärarutbildning i Sydsudan

Donera för Utbildning

Det är endast tolv mile från Mundri till Kotobi. Mundri är västra Ekvatorias näststörsta stad i Sydsudan. Tolv mile kunde man färdas på en kvart, men så är det inte. Farten sjunker till promenadfart med en fyrhjulsdriven terrängbil. Den stenhårda tillplattade röda marken är knölig och gropig. Det finns även vattengropar på vägen. För de elever som bor längst bort har det tagit två veckor att komma fram till institutet för lärarutbildning i Kotobi. Det finns sjuttio elever i varje utbildningskurs för lärare. Det skulle rymmas fler i institutets lokaler. Bland de sökande har det trots allt inte funnits tillräckligt med personer med tillräcklig grundutbildning. Inbördeskriget som varat i tjugo år förstörde många människors karriärdrömmar och efter grundskolan fanns det inga möjligheter till fortsatta studier. Kriget har även lämnat sina spår i könsfördelningen – av de studerande är endast sex flickor. Under kriget vågade man inte skicka flickor långt bort hemifrån för att studera och många läroinrättningars verksamhet hade dragits in. Den nya statens första steg är haltande. Det finns alldeles för få kompetenta lärare för lärarutbildningen. Institutet drivs av sex lärare. Nicholas Lusania som är rektor berättar att han själv är lärare i 35 olika ämnen. Kyrkans Utlandshjälp har gett sitt stöd för lärarutbildningen och den andra årskursen håller på att utexamineras. Stödet räcker till för cirka hälften av de studerande. Ur en finsk synvinkel är institutet mycket anspråkslöst. På vilka olika sätt behövs det hjälp? I dataklassen finns sexton datorer. Tomma rader på hyllorna för studieböcker i skolans bibliotek är ett faktum. Matsalen används för undervisning och fritid. Framsteg har trots allt gjorts. Studerande med familj och barn har egna familjesovsalar. Rektorn önskar ökade resurser för undervisningen i musik, bildkonst, pedagogik och engelska. Lärarstuderandena i Kotobi praktiserar för tillfället sitt kommande yrke. Tre blivande lärare praktiserar i en skola som öppnades i Karika i augusti. Skolan byggdes med hjälp av stöd från ett finskt företag.


Läs fler berättelser