Nomadbarn i en mobil skola i Somalia

Donera för Utbildning

I norra Somalia finns det stora nomadsamhällen. På det halvtorra området måste boskapen tidvis byta betesområde för att få föda. Samtidigt flyttar hela gemenskapen. Det här betyder att barn och unga inte har möjlighet att gå i skola.

Mobila tältskolor är ett svar på detta behov. Kyrkans Utlandshjälps projekt har gett grundskoleundervisning för 7–14-åriga barn och unga. Även unga vuxna har fått undervisning.

”Trots utmaningarna har vi hittat kompetenta lärare och annan personal för de mobila skolorna”, berättar Ahmed Awad som är koordinator för Kyrkans Utlandshjälps humanitära bistånd.

När skolan började kom nästan alla barn till skolan. Eftersom det i halvöknen efter middagstid är tryckande hett, hålls undervisningstimmarna på förmiddagen.

”Våra barn har levt i blind okunskap. Den mobila skolan har gett dem möjlighet att se ljuset. De har lärt sig att läsa och skriva”, konstaterar Abdi som är medlem av gemenskapens skolkommitté. ”Vi uppmanar nu alla barn att gå i skola och vi önskar att föräldrarna ser till att det sker”.


Läs fler berättelser