En ny start långt borta hemifrån

Donera för Motarbeta fattigdomen

Tillsammans med lokala samarbetsparter hjälper Kyrkans Utlandshjälp nomader som på grund av kriget varit tvungna att fly från sina hem att hitta arbete och få inkomster där de tillfälligt bor. Halleima Omar Ali är en av dem.

”Grannen berättade att från ett bo kan man få upp till 50 kilo honung och för ett kilo honung tjugo euro. Det finns knappt om honung och man ser det sällan i butiken.

”När jag börjar få inkomster från honung kommer jag att utvidga verksamheten och skaffa fler bisamhällen”, beskriver Halleima om sina planer.

Halleima har en familj på nio personer att försörja. Extra inkomster är nödvändiga för att betala för barnens skolavgifter, mediciner och mat.

Halleima Omar Ali är en stolt biskötare. Två bisamhällen producerar fortfarande inte honung efter sex månader, men om man orkar vänta lite till kommer honungen att flöda.

På Halleimas lilla odling växer cassava, bönor och guava. På gården har man grävt en bassäng som fordrats med en presenning och det tryggar en jämn vattentillförsel.

 


Läs fler berättelser