Irene – en otrolig kraftkvinna

Irene uskomaton voimanainen
”Vi har kunnat köpa nya, mer utvecklade bikupor”, berättar Irene Rugut som är hövding i tre byar.

Donera för Motarbeta fattigdomen

Irene Rugut, 43, skrattar och pratar på gladeligen men för bara några år sedan var hennes situation helt annorlunda. ”Vi var fattiga och klädde oss i traditionella dräkter sydda i getskinn. De var styva och sprack lätt sönder”, berättar Irene.

Irene vill utveckla sina utkomstmöjligheter men hon vill särskilt hjälpa andra kvinnor att komma ut sitt skal. Många kvinnor vågar inte tala om sina angelägenheter eftersom de är underställda männen.

Därför började Irene uppmuntra kvinnorna att gå samman och hjälpa varandra. Tillsammans beslöt de att börja med biodling och sälja honung. Det var här Kyrkans Utlandshjälp kom in i bilden. ”KUH gav vår
grupp pengar så att vi kunde expandera vår honungsproduktion. Det var en verklig vitaminspruta för vår verksamhet”, konstaterar Irene med ett brett leende.

Irene är utsedd till hövding i tre byar. Det har stor betydelse i ett mansdominerat samhälle. Irene vill framstå som ett exempel för andra kvinnor, att också kvinnorna får vara aktiva, fatta beslut och ha egendom och inkomster.

Kvinnorna i byarna gläder sig över sina förbättrade inkomster. Tack vare dem kan man betala skolavgifter, äta lite bättre och köpa kläder.


Läs fler berättelser