Glädje över den nya skolan!

Elever och lärare i den nya skolan.

På flyktingområdet Kalobeyei i norra Kenya lever tiotusentals människor i svåra omständigheter.

Från grannländerna såsom Sydsudan, anländer en ständigt mera flyktingar som söker skydd. Vistelsen på flyktinglägret kan bli lång och föräldrarna oroar sig över barnens avbrutna skolgång.

Den största oron har nu skingrats eftersom KUH har byggt tre nya skolor med sammanlagt 48 klassrum. Eftersom barnen går i skola i två skift, kan man nu erbjuda skola till uppemot 6 000 elever. I samband med varje skola finns ett lunchkök, vattencisterner och torrklosetter.

Tack vare vår understödjare får barnen lära sig läsa, skriva, räkna och tala engelska och swahili. Dessa kunskaper och färdigheter behövs särskilt den dagen när barnen kan lämna lägret bakom sig, söka jobb eller studera vidare.


Läs fler berättelser