Evodie går i skolan utan att behöva oroa sig för hur hennes barn har det

Kyrkans Utlandshjälp har grundat två byskolor för flyktingar från Elfenbenskusten i flyktinglägret Bahn i Liberia. För att på bästa möjliga sätt stödja de kvinnor och flickor som är mödrar, grundade vi i september 2013 ett daghem i anslutning till skolan. Ett halvt år senare kan vi konstatera att allt fler unga mammor går i skola tack vare att det finns dagvård för barnen.

24-åriga Evodie Bloa Sehi bor med sina föräldrar och sin ettåriga son i flyktinglägret i Bahn. Evodie var tvungen att lämna sitt hemland på grund av oroligheterna på Elfenbenskusten i augusti 2011. För drygt ett år sedan när Evodie fick barn, avbröt hon sin skolgång. Familjen flyttade till flyktinglägret i Bahn vid månadsskiftet oktober-november i fjol och i lägret kunde Evodie fortsätta skolgången. Dagvården i anslutning till skolan gjorde det lättare att återuppta studierna.

”Jag kan gå i skolan utan att oroa mig för barnet eftersom dagvården ligger alldeles bredvid skolan”, berättar Evodie. Antalet flickor som går i skolan ha ökat i jämn takt ända sedan barndagvården öppnades i september. ”Det är bra att här finns en skola. Annars skulle vi inte ha något att göra!” berättar Evodie med ett skratt. På onsdagar går Evodie i en klubb för flickor, viket största delen av alla flickor på övre stadiet i Bahn gör. ”Flickklubben är lite som en familj. Vi försöker tillsammans lösa problem och alla får säga sin åsikt”, förklarar hon. ”Vi försöker sporra flickor som för tillfället inte går i skola att börja skolan ”.