Änkan fick hönor

En stor förändring skedde i liberianskan Kaymahs liv, när hon fick möjlighet att i sin hemby delta i Utlandshjälpens lantbruksutbildning. Genom den hjälpte vi de fattigaste och de mest utsatta kvinnorna såsom änkor och kvinnor med krigsskador. Kaymah lärde sig att föda upp hönor och odla på ett mer produktivt sätt, bland annat cassava och grönsaker. Som startkapital vid avslutad utbildning fick hon några hönor, frön och verktyg.