Eritrea

Eritrea är ett av världens fattigaste länder. På indexskalan för den mänskliga utvecklingen befinner sig landet på plats 177 bland 187 länder. Landet har betydande svårigheter att erbjuda jämlika möjligheter till högklassig utbildning och att lära ut sådana färdigheter som de unga behöver för att få arbete.

Kyrkans Utlandshjälp arbetar för att förbättra utbildningen för hörselskadade barn och unga i landet och kvaliteten på lärarutbildningen.

Kirkon Ulkomaanapu toimii Eritreassa lasten ja nuorten koulutuksen laadun parantamiseksi.

Olemme yksi harvoista ulkomaisista järjestöistä, joka on saanut toimia Eritreassa jo vuosia.

Eritrean lippu

Eritrea

Väkiluku: 5,9 miljoonaa
Pääkaupunki: Asmara
Valuutta: Eritrean nakfa
Kielet: tigrinia (virallinen), arabia (virallinen), englanti (virallinen)
Uskonnot: sunnimuslimit, kristityt, katoliset
KUA Eritreassa: vuodesta 2013 lähtien

Resultaten av vårt arbete 2019

Lärarutbildningen i samarbete med ministerier

Vår strävan är att alla barn och unga skall få utbildning. En av grundförutsättningarna för god undervisning är att lärarna är yrkeskunniga och motiverade. Eftersom det råder stor lärarbrist i Eritrea är många av lärarna obehöriga. De erbjuds knappa eller obefintliga möjligheter att utbilda sig.

Kyrkans Utlandshjälp samarbetar med myndigheter och ministerier för att stärka lärarutbildningen. När lärarutbildningen är av god kvalitet får eleverna sådan undervisning de behöver för att klara sig i livet.

Under år 2019 vårt arbete i Eritrea nådde 241 människor, varav 196 var hörselskadade. Vi har som enda aktör i landet ordnat yrkesutbildning för hörselskadade unga.