Eritrea

Eritrea är ett av världens fattigaste länder. Landet har betydande svårigheter att erbjuda jämlika möjligheter till högklassig utbildning och att lära ut sådana färdigheter som de unga behöver för att få arbete.

Kyrkans Utlandshjälp arbetar för att förbättra utbildningen för hörselskadade barn och unga i landet och kvaliteten på lärarutbildningen.

KUH arbetar i Eritrea för att förbättra kvaliteten på utbildningen för barn och unga.

Eritrean lippu

Eritrea

Befolkning: 5,9 miljoner
Huvudstad: Asmara
Valuta: Eritrean nakfa
Språk: Tigrinska (officiellt), Arabiska (officiellt), engelska (officiellt)
Religion: sunni islam, kristendom, katolicism
KUH i Eritrea: sedan 2013

Lärarutbildningen i samarbete med ministerier

Vi arbetar för barns och ungas rätt till utbildning. En av grundförutsättningarna för en högklassig undervisning är att lärarna är yrkeskunniga och motiverade. Eftersom det råder stor lärarbrist i Eritrea är många av lärarna obehöriga. De erbjuds knappa eller obefintliga möjligheter att utbilda sig.

Kyrkans Utlandshjälp samarbetar med myndigheter och ministerier för att stärka lärarutbildningen. När lärarutbildningen är högklassig får eleverna sådan undervisning de behöver för att klara sig i livet.

Under år 2019 nådde vårt arbete i Eritrea 241 människor varav 196 var hörselskadade. Vi har som enda aktör i landet ordnat yrkesutbildning för hörselskadade unga.