Ur fattigdomen med hjälp av ett yrke

Anerys föräldrar har varken arbete eller ett yrke; familjen lever ett fattigt och mycket torftigt liv. Trots det känner sig 17-åriga Anery Lovensky lycklig. Anerys fadder betalar hans skolavgift och det är Anery lycklig över: ” Jag tycker om att gå i skola”.

På Anerys klass finns många elever, men inte för många enligt Anery. Han kan inte ange exakt antal. ”Många av mina klasskamrater stör och bråkar under lektionerna. Läraren har svårt att få slut på bråkandet och gnabbandet”, berättar Anery. Läraren kanske inte har tillräcklig utbildning för att lösa problemen och tvisterna. Många av barnen och ungdomarna är fortfarande traumatiserade av jordbävningen och illamåendet tar sig uttryck i att de retar varandra. Enligt Anery är det viktigt att lärarna får mer utbildning för just detta ändamål.

Anery tycker att lärarna i sin helhet undervisar bra och lär eleverna de ämnen och saker som de bör lära sig. ” Jag är lycklig över att jag får gå i den här skolan”. Anery önskar sig en bättre framtid och drömmer om att genom att gå i skola ha en möjlighet att komma ur den extrema fattigdomen.

”Jag vill slutföra min skolgång och sedan vill jag börja arbeta. Jag tycker om elarbeten”. Om Anery kan fortsätta att studera i en yrkesskola, kan han arbeta inom elbranschen.

Hoppet om en bättre framtid sviktar ändå då och då. Inget under: Skadorna till följd av jordbävningen på Haiti repareras fortfarande och tiotusentals människor är fortfarande utan ett ordentligt hem, för att inte tala om arbete och utkomst. ” Haiti är så här, här lever vi i fattigdom och det är svårt att komma ur den. Vissa människor har emellertid ett bra arbete, men många människor lever i fattigdom dag efter dag.”

Anery slutar intervjun på ett sätt som gör att man lätt kan skilja på tankarna hos en ung människa i ett utvecklingsland och tankar och drömmar hos ungdomar i Finland: ” Om jag blir elmontör ska jag jobba och förtjäna pengar. Då kan jag göra något för mitt eget land, något för Haiti”.