Flickdagen

Flickdagen

Internationella flickdagen 11.10.

FN är oroad över flickors möjlighet att drömma om framtiden, och det är därför man varje år den 11 oktober firar Internationella flickdagen. Situationen har ytterligare förvärrats av covidpandemin som globalt medfört ett avbrott i skolgången för många.

Stöd flickors utbildning genom en donation

Som en följd av den globala pandemin har skolgången för många barn och ungdomar lagts på is och många riskerar att falla helt utanför skolans verksamhet. Kyrkans Utlandshjälp försöker se till att barnen kan fortsätta sin skolgång och sitt lärande. När pandemin är över, kommer de flickor som avslutar sina studier att ha beredskap att försörja sig och vara aktiva medlemmar i samhället.

Ge flickor
en chans
till utbildning

Med hjälp av din donation kan Kyrkans Utlandshjälp bl.a.:

 • dela ut skolmaterial och skoluniformer till barn
 • stöda föräldrarnas försörjning så att barnen får möjlighet att gå i skolan
 • upplysa föräldrarna om hur viktigt det är för deras barn att gå i skolan
 • bygga skolor och klassrum och skaffa svarta tavlor, skrivbord, läroböcker och läromedel för skolor

 • Donera med MobilePay:
  Donera med MobilePay till numret 25959
 • SMS-donation:
  Skicka ett SMS: FLICKA till numret 16499 (20€)
 • Traditionell banköverföring:
  OP: FI08 5723 0210 0215 51, referensnummer: 6143

Utbildade kvinnor har bättre förutsättningar att fatta viktiga beslut om sina egna liv och unga kvinnor som utbildats i ett yrke kommer med i arbetslivet och kan försörja sig. Kvinnors utbildnings- och inkomstnivå har en märkbar effekt när det gäller välbefinnandet för familjer och samhällen samt att minska förekomsten av barnäktenskap och att jämna ut befolkningstillväxten.

FN:s internationella flickdag firas för tionde gången den 11 oktober

På FN:s internationella flickdag påminns vi om att när flickor får gå i skola, är det till nytta för familjerna, lokalsamhället och hela landet. Kyrkans Utlandshjälp arbetar i Somalia för att flickor ska få gå i skola och delta i fredsarbetet.