Kvaliteten på utbildningen blir bättre

På Haiti fick 50 skolor pulpeter och bänkar, katedrar och andra förnödenheter. För att stöda utbildningens kvalitet har man grundat skolkommittéer i dessa skolor. I kommittéerna medverkar skolornas ledare, lärare, elever, föräldrar och det övriga samhället. Det höjer kvaliteten på den utbildning barnen får. Vårt arbete hjälper cirka 5 250 elever, 200 lärare och 350 kommittémedlemmar.