Sommarsånger

Elever i grundskolan Mengo i flyktingbosättningen Bidibidi, norra Uganda.

Sommarsångerna ljuder också i år!

Låt din församling delta i insamlingen Sommarsånger 2019!

De medel som samlas in i år riktas till Kyrkans Utlandshjälps arbete i Uganda där vi byggt flera skolor. Därtill anordnar vi skolgång och yrkesutbildningar på flyktinglägret Bidi Bidi. Med insamlade medel bekostas bl.a. läromaterial och skoldräkter.

Sånghäftet är ämnat för de evangelisk lutherska församlingarna i Finland.

Sånghäftet är gratis och kan beställas av församlingen med beställningsblanketten

Sånghäftet innehåller 14 psalmer och 14 sånger och visor. Av kostnads- och utrymmesskäl har vi inte tryckt noter och/eller ackord. Psalmernas noter står givetvis att finna i psalmboken. Beträffande de 14 sångerna och visorna, finns ackorden till 13 av dem i sångboken Sånger för alla, publicerad av Svenska Litteratursällskapet i Finland. Till den sångboken finns en ackompanjatörsversion i formatet A4.

Vid de tillfällen där häftet används får man gärna bära upp en kollekt eller uppmana de närvarande att delta i insamlingen genom sms. På Bönsöndagen, femte söndagen efter påsk, 26.5 , uppbärs en officiell kollekt för Sommarsångerinsamlingen. Söndagen kallas därför även för Söndag i Blomstertid.

Till varje församling i Borgå stift har sänts ett provexemplar av häftet.

Tilläggsinformation och frågor: Kaj-Mikael Wredlund, koordinator.
kaj-mikael.wredlund@kua.fi 0400 103 282

 

Delta i insamlingen

Skicka textmeddelandet GÅVA till numret 16499 (20 euro).
 
Betala valbar summa med MobilePay till numret 75151
 
Skänk med bankgiro: Nordea FI33 1572 3000 5005 04. Mottagare: Kyrkans Utlandshjälp. Skriv SOMMARSÅNGER i meddelandefältet.
Du kan också delta i insamlingen genom den finskspråkiga insamlingssidan genom att klicka här.