Handräckningen

Kom med och ge en handräckning!

Handräckingen ges av frivilliga som hjälper med kontorsarbetet och materialproduktionen. Arbetsuppgifterna består av postningshjälp och annat praktiskt arbete. Jobbet görs i allmänhet dagtid på Utlandshjälpens kontor på Skatudden i Helsingfors.

Din tid är värdefull för oss! Vi kan spara i utgifterna när du hjälper oss. Med den summa vi sparar med hjälp av t.ex. en tre timmars frivilligarbetsinsats, kan vi täcka yrkesutbildningskostnaderna för en person i ett u-land.

Vem kan ge en handräckning?
• Du som har ledig tid på vardagarna
• Du som är händig
• Du som helst jobbar i små grupper
• Du som kan tänka dig att jobba regelbundet för oss. Naturligtvis välkomnar vi även sporadiska arbetsinsatser!

Mera information om handräckningsarbetet ger vår kundtjänst tel. 020 787 1201 , kundtjanst@kyrkansutlandshjalp.fi