EAPPI-volontärer

EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel) är ett internationellt följeslagarprogram som startades år 2002. Från Finland är det Kyrkans Utlandshjälp som deltar i EAPPI-programmet.

Genom programmet stöder man lokalbefolkningen i krissituationer som uppkommer under konflikter och gör människorättsobservationer i Israel och Palestina.

Vi sänder frivilliga observatörer för att följa med människorättssituationen i området. Volontärerna rapporterar om eventuella människorättskränkningar. En del av de frivilliga placeras i palestinska byar och en del arbetar tillsammans med israeliska och palestinska medborgarorganisationer och kyrkor.

”Arbetsuppgifterna varierar beroende på var man är placerad. Det kan handla om att observera hur de israeliska kontrollstationerna fungerar eller att delta i skördandet av olivträden och att öka tryggheten bara genom sin närvaro”, konstaterar en av observatörerna.

Tilläggsinformation

EAPPI-nätverkets webbplats (på finska)

EAPPI på facebook

EAPPI på Twitter @EAPPIFinland