Hungersnöd i Sydsudan

Hungersnöden i Sydsudan

Stöd utdelningen av mat!

Läs mer

Nästan hälften av Sydsudans befolkning lider av en akut brist på mat och människor dör redan i svält. Bristen på mat och vatten är katastrofal också i Somalia och Kenya.

Nödhjälp till Sydsudan

Med hjälp av stödet delar Kyrkans Utlandshjälp ut näringspulver i Sydsudan i delstaten Unity som drabbats av hungersnöd.

Rent vatten till Kenya och Somalia

Med hjälp av donationer sänder vi rent vatten till områden som drabbats av en svår torka i Kenya och Somalia. I Kenya ser vi till att skolbarn får tillräckligt med mat på områden där vi stöder utbildningsprojekt. I Somalia motarbetar Kyrkans Utlandshjälp konsekvenserna av torkan genom att bygga och reparera vattenbehållare. Med våra givares stöd får vi rent vatten åt dem som behöver det mest.

Vi följer också med händelserna i Uganda.

Ge en gåva och stöd utdelningen av vatten och mat!