Ge ett bidrag

Läs mer

Med de bidrag som ges till katastrofhjälpen, förmedlas nödhjälp till katastrofoffer. Vi hjälper både under den akuta nödsituationen och med återhämtningen och återuppbyggnaden. Kyrkans Utlandshjälp ser till att alla bidrag når fram.