Ge ett
bidrag

Frågor och svar

Hur hjälper min donation?

Din donation hjälper människor där nöden är störst. När du donerar till de fattigaste familjerna, hjälper du barn i utvecklingsländer att gå i skola, kvinnor att skaffa ett yrke och hela familjer att trygga sin utkomst. Du kan vara med och bryta en fattigdomsspiral som pågått i generationer och bygga en rättvisare värld. Tillsammans skapar vi grunden för bestående förändringar.

Jonaliese flydde från Kongo till Uganda.Titta hur yrkesutbildningen har påverkat hennes liv:

Med din donation stöder du människor som är särskilt utsatta, såsom flyktingar, ensamförsörjande mammor, ungdomar, skolavhoppare och fattiga familjer som lider av klimatförändringen i avlägsna byar. Vi verkar i de mest bräckliga länderna såsom Sydsudan, Syrien, Somalia och Centralafrikanska Republiken.

Hur hjälper min donation?

Med din donation ges nödhjälp till familjer och barn i kris- och katastrofområden.  Väpnade konflikter och naturkatastrofer på olika håll i världen, kan rasera människors liv på ett ögonblick. Då finns ingen tid att förlora. När du donerar bistår du dem som drabbats.  Nödhjälpen består av mat, rent vatten, väderskydd och läkemedel. Tack vare din donation kan vi hjälpa utan dröjsmål, vilket innebär att hjälpen kan rädda människoliv.

Hur stor andel av min donation går till biståndsarbetet?

Du behöver inte oroa dig. I allt vi gör är vi så kostnadseffektiva som möjligt och vår ambition är att åstadkomma långvariga och effektiva förändringar. Av de medel som donerades till oss användes 89 % till biståndsarbetet.

Graafinen piirakka, jossa 89 prosenttia vihreällä.

För att upprätthålla vår effektivitet och tillförlitlighet behövs stödfunktioner såsom administration, medelanskaffning och kvalitetskontroll. Det är tack vare stödfunktionerna du kan lita på att hjälpen når dem som mest behöver den och att hjälpen är effektiv. Av de medel som donerades till oss användes 12 % till stödfunktioner.

Hur ser ni till att hjälpen verkligen når fram?

Lång erfarenhet, sakkunnig planering, regelbunden uppföljning och utvärdering samt omsorgsfull riskkontroll utgör grunderna för vår pålitlighet. Våra projekt planeras noggrant utgående från lokalsamhällets behov och alla risker kartläggs redan i planeringsskedet. Vi väljer våra partner med omsorg och följer regelbundet och noga med hur projekten framskrider och hur pengarna används. Kyrkans Utlandshjälp har som första finländska organisation erhållit det internationella kvalitetscertifikatet CHS (Core Humanitarian Standard). KUH har nolltolerans när det gäller ekonomiskt fusk. Denna princip stöds av strikta reglementen för ekonomi och anskaffningar. Därtill en regelbunden, noggrann och oberoende granskning av ekonomin samt egen intern kontroll.

DONERA NU