Ge ett
bidrag

Frågor och svar

Hur hjälper min donation?

Din donation hjälper människor där nöden är störst. När du donerar till de fattigaste familjerna, hjälper du barn i utvecklingsländer att gå i skola, kvinnor att skaffa ett yrke och hela familjer att trygga sin utkomst. Du kan vara med och bryta en fattigdomsspiral som pågått i generationer och bygga en rättvisare värld. Tillsammans skapar vi grunden för bestående förändringar.

Jonaliese flydde från Kongo till Uganda.Titta hur yrkesutbildningen har påverkat hennes liv:

Med din donation stöder du människor som är särskilt utsatta, såsom flyktingar, ensamförsörjande mammor, ungdomar, skolavhoppare och fattiga familjer som lider av klimatförändringen i avlägsna byar. Vi verkar i de mest bräckliga länderna såsom Sydsudan, Syrien, Somalia och Centralafrikanska Republiken.

Hur hjälper min donation?

Med din donation ges nödhjälp till familjer och barn i kris- och katastrofområden.  Väpnade konflikter och naturkatastrofer på olika håll i världen, kan rasera människors liv på ett ögonblick. Då finns ingen tid att förlora. När du donerar bistår du dem som drabbats.  Nödhjälpen består av mat, rent vatten, väderskydd och läkemedel. Tack vare din donation kan vi hjälpa utan dröjsmål, vilket innebär att hjälpen kan rädda människoliv.

Hur stor del av min donation går till själva hjälpen?

Av de pengar som doneras till oss går 90% till biståndet.

När du donerar till Kyrkans Utlandshjälp behöver du inte bekymra dig. Vi är i all vår verksamhet så kostnadseffektiva som möjligt och vi siktar på förändringar som har effekt och är långvariga. Men det behövs även stödfunktioner för att vi skall kunna verka effektivt och tillförlitligt.

Av insamlade medel används 10 procent till stödfunktioner såsom administrativa kostnader, medelanskaffningen, kommunikationen och kvalitetskontrollen. Tack vare dessa funktioner kan du lita på att hjälpen effektivt når de barn och familjer som behöver den mest.

 

Hur kan jag vara säker på att min donation går fram?

Lång erfarenhet; sakkunnig planering, regelbunden uppföljning och evaluering samt noggrann riskhantering utgör grunderna för vår tillförlitliga verksamhet.

Våra projekt planeras noga utgående från de lokala behoven och redan i det skedet kartläggs också riskerna. Vi väljer våra partner med omsorg och vi följer regelbundet och noga upp hur projekten framskrider och hur pengarna används.

Kyrkans Utlandshjälp har som första finländska organisation beviljats kvalitetscertifikatet CHS (Core Humanitarian Standard).

Kyrkans Utlandshjälp har nolltolerans när det gäller missbruk av pengar. Denna princip stöds av stränga direktiv för ekonomin och anskaffningarna samt egen intern kontroll och oberoende revision.

DONERA NU