Syriens Flyktingar behöver din hjälp!

Läs mer

Biståndsarbetet i Syrien
Med de donationer vi får, ger vi nödhjälp till familjer som stannat kvar i Syrien. De lever i mycket svåra omständigheter. Med donerade medel kan även 300 barn i Syrien gå i skola.

Biståndsarbetet i Grekland
Tack vare våra understödjare kan vi ge psykosocialt stöd till barn som flytt kriget och befinner sig i Grekland. Stödet består av skola och fritidsaktiviteter. De barn som är i skolåldern får även språkundervisning i engelska och grekiska. Men din hjälp får barnen vardagsrutiner och tillgång till vuxna som inger trygghet.

Biståndsarbetet i Jordanien
På flyktinglägren Za’atari och Azraq hjälper vi syriska tonåringar genom att anordna undervisning i engelska. Därtill ger vi dessa hårt av kriget prövade unga IT-färdigheter och erbjuder dem olika fritidsaktiviteter såsom motion och cirkusskola. Tack vare våra understödjare kan syriska ungdomar som flytt till Jordanien, få uppleva stunder av vardagskänsla.