Påskinsamling


Kunde du vara en hoppets låga i världen och understödja kvinnor i u-länderna, så att de får lära känna sina rättigheter och får möjligheter att ta hand om sina barn på bästa sätt?

Ge en gåva nu!

Läs mer

BEATRICE – GLÄDJENS BUDBÄRARE

Hackan slår mot den ugandiska jorden om och om igen. Det långa skaftet rör sig med fart och jorden sprätter i en hög båge mot den klara förmiddagshimlen. Kvinnan är inte rädd för varken arbetet eller hettan. Hon ser på oss och småler.

För drygt 40 år sedan när Beatrice var ett nyfött flickebarn och kom till världen, fick hon sitt vackra namn Beatrice. Namnet betyder glädjens eller lyckans budbärare. Men hennes eget liv har inte varit glädjefyllt eller lyckligt. Den lilla flickan fick aldrig möta sina föräldrar, utan fick ta sig fram som föräldralös. När hon trodde att hon äntligen funnit lyckan och en livskamrat, visade det sig att mannen var våldsam. Beatrices liv var som ur den värsta mardröm. Rädslan var ständigt närvarande och hon var ofta tvungen att bo utomhus med barnen eftersom hon inte vågade vara hemma.

Ett våghalsigt beslut

Slutligen var Beatrice tvungen att fatta ett våghalsigt beslut: mannen slog henne och barnen så illa, att hon måste lämna honom och återvända helt utblottad till sin hembygd. Den stora familjen levde i extrem fattigdom och det fanns inte tillräckligt med mat. Mitt i den desperata situationen infann sig ändå äntligen en stor glädje. Den kom likt ett vårligt solsken!

Det lönade sig att vara modig

Allt fick sin början då man i byn började erbjuda de fattiga kvinnorna utbildning om både kvinnors rättigheter och om jordbruk och djurhushållning. Beatrice hakade på genast från början eftersom hon insåg att hennes chans nu infunnit sig.

Utbildningarna medförde att livet förvandlades: Beatrice återfick så småningom sitt självförtroende och tron på att hon skulle klara sig. Efter ett hårt liv och det tunga beslutet om skilsmässa, kändes det fantastiskt att få veta att också kvinnan har rättigheter och möjligheter.

Lycka och bekymmer

Ur Beatrices jordlott reser sig nu blommande bönbuskar och gyllengula jordnötter. Getmjölken och äggen gör familjens kost mångsidigare. När skörden är god räcker grödorna även till försäljning. När skörden är sämre gäller det att bara försöka klara sig över den svåraste tiden.

Men det viktigaste är att Beatrice nu är lycklig! Hon och barnen sover och äter gott och ingen av dem behöver vara rädd för att bli slagen. Beatrice vill absolut att alla hennes barn skall få en utbildning men hon är bekymrad över hur inkomsterna skall räcka till skolavgifterna. Hon drömmer också om att kunna bygga ett gediget hus i tegel eftersom den lerhydda familjen nu bor i, är lättantändlig under torrperioderna.

Ingen skall behöva leva i rädsla och hunger. Ändå är det många mammor som i världens fattigaste länder har det så som Beatrice hade det. De behöver någon som säger: också du kan lyckas! Därför, bästa mottagare av detta brev, kunde också du vara en hoppets låga i världen och understödja dessa kvinnor, så att de får lära känna sina rättigheter och får möjligheter att ta hand om sina barn på bästa sätt. Redan ett litet bidrag kan ha en förunderlig verkan!

För t.ex. endast 20 euro får en familj ett frösortiment och redskap för att starta en odling. För 30 euro får en familj en get som ger mjölk och vars killingar man kan sälja vidare. För 65 euro får en u-landskvinna utbildning om sina rättigheter och lär sig skapa en stabil utkomst.

Ett varmt tack till dig!