Månadsgåvans ändamål

Arbetet mot fattigdom

Med hjälp av ditt stöd får kvinnorna yrkesutbildning eller utbildning för att t.ex. öka produktiviteten i sitt trädgårdsland. Familjer får husdjur som de lär sig sköta och familjerna får sin utkomst genom att sälja kycklingar,lamm, kalvar och kultingar. Barmen får tillräcklig grundutbildning och de unga får en möjlighet att utbilda sig till ett yrke.

Till exempel med 30 euro får man sex hönor och hönsfoder. Med 40 euro får en ung person möjlighet till en tre månaders sömmerske- eller skräddarutbildning.

Katastrofhjälp

Mitt i en katastrof eller ett krig kan man förlora allt man äger. Man blir helt och hållet beroende av utomstående hjälp. Tack vare din månadsgåva kan vi hjälpa omedelbart.

Med hjälp av de bidrag vi får, kan vi skaffa olika förnödenheter, såsom mat, skydd och vattenreningstabletter.

Till exempel med 30 euro får 2 100 människor rent vatten i ett dygn på ett katastrofområde.

Kvinnobanken

Ett av de viktigaste sätten att få slut på fattigdomen är att förbättra kvinnornas utkomstmöjligheter. Det är oftast kvinnorna som är fattigast. Deras ställning stor betydelse för hela familjens och byns välstånd.

Med medel från Kvinnobankens fond finansieras bl.a. projekt som förbättrar kvinnornas utkomstmöjligheter, kunnande och rättigheter. Man beviljar smålån för yrkesutbildning och annan verksamhet som är inriktat på företagande.

Man grundar byabanker och kan dela ut smålån med rimliga lånevillkor. När lånen återbetalas med ränta är det möjligt att hjälpa allt flera kvinnor att försörja sig själva.

Tack vare utbildning och ett litet lån från byabanken, kan en kvinna grunda ett småföretag. Hon kan till exempel skaffa produkter till försäljning och sätta upp en kiosk eller bli sömmerska.