JULENS VIKTIGASTE GÅVA

Läs mer

Överallt i världen vänder sig barnen till sina föräldrar, tittar uppåt och sträcker ut armarna. Det ordlösa budskapet är tydligt: ta upp mig i din famn.

Föräldrar vill ge sina barn trygghet, kärlek och omvårdnad. Men verkligheten är ofta karg. Det finns inte mat. Pengarna räcker inte till skolavgifterna. Och barnen måste arbeta för att den fattiga familjen ska klara sig.

Fransine är 20 år och bor i ett flyktingläger i Uganda. Hon tar upp sitt barn i famnen. Barnet har inga bekymmer
inför morgondagen men mamman har svårt att känna samma tillit.

Lämnade hemmet bakom sig

Fransine var tvungen att lämna sitt hem i Kongo då soldater anföll byn. Tillsammans med andra bybor färdades hon till fots utan vatten, mat och pengar till Uganda. Färden var besvärlig och alla orkade inte ända fram. Men Fransine kom fram till tryggheten i flyktinglägret.

Åren gick på lägret. Fransine mötte en man och fick barn men blev snart ensamförsörjare. Framtiden kändes hopplös tills hon en dag fick höra om en utbildning för hotellbranschen. Den anordnades av Kyrkans Utlandshjälp. Fransine beslöt att omedelbart gripa chansen för hon insåg att hon skulle kunna försörja sig själv och sin lille son om hon hade utbildning och ett jobb. Livet fick äntligen en ny inriktning.

Att mamma har ett jobb är barnens räddning

Det finns många mammor i fattiga länder som likt Fransine behöver få möjlighet till utbildning och arbete. Det är dessutom ett påvisat faktum att mammor effektivt använder sina inkomster till förmån för barnen.

När en mamma får en yrkesutbildning kan hon se till att barnen har något att äta. Och att de kan gå i skola. Ge julens viktigaste gåva och donera en yrkesutbildning till en u-landskvinna!

För t.ex. redan 30 euro får en kvinna en läs- och skrivkurs. För 55 euro får hon en tremånaders yrkeskurs för att starta en framgångsrik företagarverksamhet. För 100 euro får man ett års skolavgifter till 15 barn.