Jordskalven i Nepal: Hjälpen nådde fram!

Vi byggde temporära skolor och delade ut skolmaterial.

Läs mer

Jordskalven i Nepal: År 2015 orsakade två kraftiga jordskalv stor förödelse. I det akuta skedet distribuerade Kyrkans Utlandshjälp filtar, liggunderlag, tält, hygienartiklar, vatten och mat med hjälp av bidragen som strömmade in.

Utlandshjälpen bistod även lärarna i arbetet att stöda sådana barn skolan som led av stressreaktioner och koncentrationssvårigheter. Att kunna återuppta skolgången efter en naturkatastrof utgör en viktig form av psykosocialt stöd för barnen och de unga.