Jordbävningen
i Haiti:
hjälp familjer
som förlorat
sina hem

Frågor och svar

Hur hjälper mitt bidrag dem som drabbats?

Tack vare ditt och andras understöd, får familjer som förlorat sina hem nödhjälp som består av rent vatten, mat och väderskydd.

Jordbävningen som inträffade lördagen 14.8 och uppnådde magnituden 7,2 på richterskalan orsakade stor förödelse i landets södra delar. Byggnader har rasat, trafikförbindelser har brutits och tusentals människor har dött, skadats eller rapporterats försvunna.

Föregående jordbävning i Haiti av samma magnitud inträffade år 2010. Då dog hundratusentals människor och miljoner blev hemlösa. Landet återhämtar sig fortfarande från det.

Donera nu så att dabbade familjer får nödhjälp!

Du kan understöda Kyrkans Utlandshjälps humanitära arbete i Haiti också genom en inbetalning med vanligt bankgiro:

Kontonummer: FI33 1572 3000 5005 04

Referens: 2244

Kyrkans Utlandshjälp levererar nödhjälpen i samarbete med Kirkens nødhjelp i Norge och övriga organisationer som tillhör ACT-alliansen och som verkar i Haiti.

Hur stor del av min donation går till själva hjälpen?

Av de pengar som doneras till oss går 89% till biståndet.

När du donerar till Kyrkans Utlandshjälp behöver du inte bekymra dig. Vi är i all vår verksamhet så kostnadseffektiva som möjligt och vi siktar på förändringar som har effekt och är långvariga. Men det behövs även stödfunktioner för att vi skall kunna verka effektivt och tillförlitligt.

Av insamlade medel används 11 procent till stödfunktioner såsom administrativa kostnader, medelanskaffningen, kommunikationen och kvalitetskontrollen. Tack vare dessa funktioner kan du lita på att hjälpen effektivt når de barn och familjer som behöver den mest.

Graafinen piirakka, jossa 89 prosenttia vihreällä.

Hur kan jag vara säker på att min donation går fram?

Lång erfarenhet; sakkunnig planering, regelbunden uppföljning och evaluering samt noggrann riskhantering utgör grunderna för vår tillförlitliga verksamhet.

Våra projekt planeras noga utgående från de lokala behoven och redan i det skedet kartläggs också riskerna. Vi väljer våra partner med omsorg och vi följer regelbundet och noga upp hur projekten framskrider och hur pengarna används.

Kyrkans Utlandshjälp har som första finländska organisation beviljats kvalitetscertifikatet CHS (Core Humanitarian Standard).

Kyrkans Utlandshjälp har nolltolerans när det gäller missbruk av pengar. Denna princip stöds av stränga direktiv för ekonomin och anskaffningarna samt egen intern kontroll och oberoende revision.

DONERA NU