Jordbävningen
i Haiti:
hjälp familjer
som förlorat
sina hem

Frågor och svar

Hur hjälper mitt bidrag dem som drabbats?

Tack vare ditt och andras understöd, får familjer som förlorat sina hem nödhjälp som består av rent vatten, mat och väderskydd.

Jordbävningen som inträffade lördagen 14.8 och uppnådde magnituden 7,2 på richterskalan orsakade stor förödelse i landets södra delar. Byggnader har rasat, trafikförbindelser har brutits och tusentals människor har dött, skadats eller rapporterats försvunna.

Föregående jordbävning i Haiti av samma magnitud inträffade år 2010. Då dog hundratusentals människor och miljoner blev hemlösa. Landet återhämtar sig fortfarande från det.

Donera nu så att dabbade familjer får nödhjälp!

Du kan understöda Kyrkans Utlandshjälps humanitära arbete i Haiti också genom en inbetalning med vanligt bankgiro:

Kontonummer: FI33 1572 3000 5005 04

Referens: 2244

Kyrkans Utlandshjälp levererar nödhjälpen i samarbete med Kirkens nødhjelp i Norge och övriga organisationer som tillhör ACT-alliansen och som verkar i Haiti.

Hur stor andel av min donation går till biståndsarbetet?

Du behöver inte oroa dig. I allt vi gör är vi så kostnadseffektiva som möjligt och vår ambition är att åstadkomma långvariga och effektiva förändringar. Av de medel som donerades till oss användes 89 % till biståndsarbetet.

Graafinen piirakka, jossa 89 prosenttia vihreällä.

För att upprätthålla vår effektivitet och tillförlitlighet behövs stödfunktioner såsom administration, medelanskaffning och kvalitetskontroll. Det är tack vare stödfunktionerna du kan lita på att hjälpen når dem som mest behöver den och att hjälpen är effektiv. Av de medel som donerades till oss användes 12 % till stödfunktioner.

Hur ser ni till att hjälpen verkligen når fram?

Lång erfarenhet, sakkunnig planering, regelbunden uppföljning och utvärdering samt omsorgsfull riskkontroll utgör grunderna för vår pålitlighet. Våra projekt planeras noggrant utgående från lokalsamhällets behov och alla risker kartläggs redan i planeringsskedet. Vi väljer våra partner med omsorg och följer regelbundet och noga med hur projekten framskrider och hur pengarna används. Kyrkans Utlandshjälp har som första finländska organisation erhållit det internationella kvalitetscertifikatet CHS (Core Humanitarian Standard). KUH har nolltolerans när det gäller ekonomiskt fusk. Denna princip stöds av strikta reglementen för ekonomi och anskaffningar. Därtill en regelbunden, noggrann och oberoende granskning av ekonomin samt egen intern kontroll.

DONERA NU