Hjälp dem som drabbats av krisen i Gaza

Många familjers hem är förstörda och familjerna behöver hjälp omedelbart. Hjälp dem att klara sig och ge ditt bidrag nu!

Läs mer

Kyrkans Utlandshjälp hjälper hemlösa familjer. Familjerna får mat, madrasser, vattenbehållare, hygienartiklar och byggnadsmaterial.

Ifall krisen fortsätter kommer allt flera familjer att behöva hjälp. Vi kan inte hjälpa dem utan nya bidrag. Vi behöver ditt stöd, ge ditt bidrag nu!