Gåvonummer, kontonummer och insamlingstillstånd

Biståndskonton:

Nordea
IBAN:FI33 1572 3000 5005 04
BIC: NDEAFIHH

Danske Bank
IBAN: FI02 8000 1800 2233 40
BIC: DABAFIHH

Aktia
IBAN: FI19 4055 1220 0104 37
BIC: HELSFIHH

ACA
IBAN: FI08 5723 0210 0215 51
BIC: OKOYFIHH

Ålandsbanken
IBAN: FI91 6601 0004 0036 46
BIC: AABAFI22

OmaSP
IBAN: FI57 4108 0010 3019 20
BIC: ITELFIHH

Handelsbanken
IBAN: FI68 3131 3001 2553 55
BIC: HANDFIHH

Insamlingstelefonen:

0600 9 5121 (5,01 e + lna)
0600 9 5122 (10,02 e + lna)
0600 9 5123 (15,19 e + lna)
0600 9 5124  (20,11 e + lna)

Insamlingstillstånd:

Insamlingstillstånd RA/2019/723 giltigt 1.1.2020–31.12.2024 i hela Finland utom Åland.
Insamlingstillstånd ÅLR 2019/6485 giltigt 1.1.–31.12.2020 på Åland.

Intäkterna används åren 2020–2021 för det utvecklingssamarbete, bistådsarbete och den katastrofhjälp Kyrkans Utlandshjälp utför eller förmedlar.