Flyktingkrisen i Europa är akut!

Flyktingkrisen i Europa: människor som flyr kriget söker skydd.

Läs mer

Flyktingarna är mycket utsatta i sin situation där de måste ty sig till människosmugglare och andra kriminella. Bland dem som företar den farliga resan, finns också barn som färdas ensamma. Ge ett bidrag och hjälp de mest nödställda flyktingarna i Europa och i ursprungsländerna!

Hjälparbetet i Syrien

Kyrkans Utlandshjälp skickar med hjälp av sina understödjare mathjälp till Aleppo för sammanlagt 20 000 euro. Människorna i Aleppo i Syrien har levt länge under belägring. Avsikten är att leverera livmedlen också till områden som varit svåråtkomliga på grund av strider.