Advents­insamlingen

Läs mer

Denna jul blir många barn utan tillräckligt med mat, utan lek och utan möjlighet till
barnets bekymmerlösa liv. Ge barnet en god och trygg barndom. Skänk julens viktigaste gåva!