Hungerkris
i Östafrika

Frågor och svar

Hur hjälper min donation familjer i Östafrika?

Med ditt och andras stöd får familjer livsviktig mat och hjälp att klara sig.

Torkan i Östafrika är den värsta på 40 år. I Somalia har tusentals mammor och barn varit tvungna att lämna sina hem och åka till läger avsedda för internflyktingar för att få vatten och mat. Krisen orsakas av torkan och förvärras av stigande livsmedelspriser.

Efter den fjärde misslyckade regnperioden riskerar särskilt små barn att dö av hunger. I Somalia lider uppskattningsvis 1,5 miljoner barn under 5 år av akut undernäring, varav 386 000 löper hög risk att dö.

 

 • MobilePay-donation:
  Donera med MobilePay till numret 72271
 • SMS-donation:
  Skicka ett SMS: APU10 (10€) eller APU30 (30€) till numret 16499
 • Traditionell banköverföring:
  OP: FI08 5723 0210 0215 51, referensnummer: 1368

 

Med hjälp av din donation kan Kyrkans Utlandshjälp bl.a.:

 • dela ut mathjälp och basförnödenheter till familjer
 • dela ut kontantbidrag till familjer, vilket möjliggör för familjer att köpa t.ex. mat och mediciner
 • dela ut jordbruksförnödenheter till familjer för att underlätta försörjning och livsmedelsproduktion
 • anordna jordbruksutbildning för familjer
 • stöda nödställda familjers försörjning för att säkra barns skolgång

Kyrkans Utlandshjälp stöder familjers möjligheter att få mat och försörjning i Somalia, Kenya, Sydsudan och Uganda.

 

Hur stor del av min donation går till själva hjälpen?

Av de pengar som doneras till oss går 90% till biståndet.

När du donerar till Kyrkans Utlandshjälp behöver du inte bekymra dig. Vi är i all vår verksamhet så kostnadseffektiva som möjligt och vi siktar på förändringar som har effekt och är långvariga. Men det behövs även stödfunktioner för att vi skall kunna verka effektivt och tillförlitligt.

Av insamlade medel används 10 procent till stödfunktioner såsom administrativa kostnader, medelanskaffningen, kommunikationen och kvalitetskontrollen. Tack vare dessa funktioner kan du lita på att hjälpen effektivt når de barn och familjer som behöver den mest.

 

Hur kan jag vara säker på att min donation går fram?

Lång erfarenhet; sakkunnig planering, regelbunden uppföljning och evaluering samt noggrann riskhantering utgör grunderna för vår tillförlitliga verksamhet.

Våra projekt planeras noga utgående från de lokala behoven och redan i det skedet kartläggs också riskerna. Vi väljer våra partner med omsorg och vi följer regelbundet och noga upp hur projekten framskrider och hur pengarna används.

Kyrkans Utlandshjälp har som första finländska organisation beviljats kvalitetscertifikatet CHS (Core Humanitarian Standard).

Kyrkans Utlandshjälp har nolltolerans när det gäller missbruk av pengar. Denna princip stöds av stränga direktiv för ekonomin och anskaffningarna samt egen intern kontroll och oberoende revision.

DONERA NU