Ariam blir lärare med finländskt stöd

”Eritrea behöver lärare och jag tänkte att jag kunde vara en sådan”, konstaterar 18-åriga lärarstuderande Ariam Yosef och verkar mycket motiverad.

Hon är nu inne på sitt andra studieår. Studerandena bor i baracker på universitetets campus. Trots att omständigheterna är anspråkslösa studerar Ariam med stor iver och ser fram emot sin framtid som lärare.

Eritrea ligger i Afrika och gränsar till Röda havet. I landet råder skriande brist på behöriga lärare. Snart går Ariam i sin pappas fotspår och blir lärare för att lära barnen viktiga kunskaper för framtiden.

HJÄLPEN NÅR FRAM I ERITREA

  • Eritrea är ett av Afrikas fattigaste länder. Nästan hälften av befolkningen bor på landsbygden utan riktiga vägar, el eller avlopp.
  • Barn och unga blir utan riktig utbildning särskilt på landsbygden.
  • Att utbilda lärare är att satsa på barnens och de ungas framtid. Tillsammans med Eritreas utbildningsmyndigheter och skolor utvecklar Kyrkans Utlandshjälp lärarutbildningen.
  • Man planerar att även ta itu med yrkesutbildningen.