Världens kvinnor

De är i olika ålder, de har olika bakgrund och de hör till olika etniska grupper. De har ändå något gemensamt, nämligen ett mål. De vill lära sig läsa, bygga ett hem i stället för det som blivit förstört eller förtjäna pengar t.ex. genom att sälja honung, för att barnen skall kunna gå i skolan. Med anledning av internationella kvinnodagen presentererar Kyrkans Utlandshjälp tio starka kvinnor på olika håll i världen. Utlandshjälpen har stött var och en av dem så att de kunnat nå sitt mål. Kyrkans Utlandshjälp fortsätter att stödja hundratusentals kvinnor – varje dag.

 • Saraswoti Shrestha i Nepal fick genom Kvinnobanken ett lån för att odla tomater. Hon har redan kunnat betala bort lånet. Hon säljer tomaterna till närbutiken.

  Bild 1/10
 • Resma Bishanke är dalit och därmed kastlös. Daliterna anses var orena och därför får de fortfarande ofta bara de smutsigaste jobben. Tillsammans med sin syster har Resma grundat ett litet företag om tillverkar sandaler. Företaget verkar i en liten lägenhet i det avlägsna Lubhu. De är så skickliga att tjänstemännen i Katmandu bett dem utbilda också andra kvinnor i närområdet.

  Bild 2/10
 • Nsimere studerar för att bli mekaniker i Tumaini utbildningscenter i Goma som ligger i den östra delen i den demokratiska republiken Kongo.

  Bild 3/10
 • Då Maydas papa fick höra att Mayda går i gymnasiet, slängde han ut henne från hemmet. Innan det hade hon studerat I hemlighet eftersom pappan förbjudit henne att studera. Nu har hon avlagt en högskoleexamen och hon deltar I kommunalpolitiken. Hon drömmer om att doktorera. Hon är stolt över att tillhöra ursprungsfolket maya och avstår inte från kvinnornas traditionella dräkt och sitt språk, pocomchi.

  Bild 4/10
 • Ivis Meza i Honduras var tvungen att avbryta skolgången då hon blev gravid som fjortonåring. Hon levde några år i ett våldsamt parförhållande med sin pojkvän tills hon återvände till hembyn för att bo hos sin pappa. Livet blev bättre. Ivis har kunnat förverkliga en av sina drömmar; hon inledde sina studier vid universitetet våren 2012.

  Bild 5/10
 • Halleima Omar Ali ser fram emot att hennes biodling skall börja ge honung. Hon bor i Erigavo i Somalien. Där finns nästan ingen honung i butikerna. Honungen kunde därför vara en värdefull källa till extra inkomst. ”När honungen börjar ge mig inkomster, tänker jag utöka verksamheten”, berättar Halleima. Hon hör till de nomadfolk som tvingats fly från sina hemtrakter i den somaliska öknen. Hon har nio munnar att mätta. Hon behöver pengar för barnens skolavgifter, mediciner och mat.

  Bild 6/10
 • ”Jag förlorade mitt hem och allt jag ägde i tyfonen. Nu bor jag hos min moster. Av hennes hus återstår endast en vägg. I anslutning till den har vi rest upp ett litet skydd”, berättar Felisa Busa på Filippinerna. Flodvågen som tyfonen Hayan förorsakade, förstörde så gott som hela hembyn Carmen. Felisa fick i december nödhjälp som bestod bland annat av en säck med tjugofem kilo ris.

  Bild 7/10
 • Den förödande tyfonen Hayan som drabbade Filippinerna i november, lämnade kvar endast sex av de 186 byggnaderna i byn Batang på Filippinerna. Eva Campo, hennes man och tre barn, klarade sig genom att kliva upp på höglänta marker och sökte skydd bakom stenarna. Det enda de fick med sig var kläderna. Hjälpen nådde fram efter tre dagar. Fram till dess levde familjen på bananer och kokosnötter. Eva väver mattor av kokospalmblad. Hennes man säljer fisk. Redan i december planerade de båda att återvända till sina arbeten.

  Bild 8/10
 • Candida Castro är sjutton år. Hon är jordbrukare och ensamförälder. Hon bor i byn Ginganga Moises i östra Angola. Hon livnär sig genom att sälja grönsaker på torget. Hennes mål är att lära sig läsa och skriva.

  Bild 9/10
 • Dominga Xol Pop är 53 år och bor i Guatemala. Hon blev bortgift som trettonåring till en man i grannbyn. Hon har inte haft möjlighet att gå i skolan och kan därför inte läsa och skriva. Hennes man misshandlade både henne och deras barn. För några år sedan deltog Dominga i en kurs där man talade om de mänskliga rättigheterna. Inspirerad av vad hon hört, grundade hon en studiecirkel för kvinnorna i byn. ”Det är viktigt för mig att människor får veta om sina rättigheter. Jag fick veta om mina alldeles för sent.”

  Bild 10/10

Bilder: Ville Asikainen