Liberia

KUA:n vuosia Liberiassa jatkunut työ on keskittynyt toimeentulon kohentamiseen, koulutukseen ja rauhantyöhön. Tällä hetkellä parannamme maassa vankien oikeuksia.

Edistämme Liberiassa vankien oikeuksia EU:n tuella. Maassa vankien oikeusturva on heikko ja esimerkiksi epäoikeudenmukaisesta tuomiosta valittaminen erittäin vaikeaa. Parannamme pidätettyjen mahdollisuuksia saada lakiapua ja koulutamme niin vankiloiden henkilöstöä kuin yhteisöjen jäseniä ihmisoikeuksista.

Liberian lippu

Liberia

Väkiluku: 4,8 miljoonaa
Pääkaupunki: Monrovia
Valuutta: Liberian dollari
Kielet: englanti (20 %), lisäksi noin 20 paikallista kieltä
Uskonnot: kristityt (86 %), muslimit (12 %), muut

Maanviljelystä vaihtoehtoinen tulonhankintatapa

KUA on tukenut maatalousohjelmaa, jonka tavoitteena on lisätä ruoan tuotantoa ja kehittää maataloudesta tuottavampi elinkeino. Köyhiä perheitä on autettu kananmunien tuotannossa paikallisille ja kansallisille markkinoille.

Kaupunkiviljelyprojektissa maanviljelystä muodostettiin vaihtoehtoinen tulonhankintatapa myös pääkaupungin Monrovian slummeissa. KUA on tarjonnut koulutusta nopeakasvuisten kasvisten ja juuresten viljelyyn ja niiden myymiseen. Tavoitteena on ollut, että köyhimmistä köyhimmät voisivat kohentaa elintasoaan.

Naisten ja tyttöjen oikeudet avainasemassa

Naisten asemaa on parannettu tukemalla tyttöjen ja naisten kouluttautumista. Naisten ja perheiden tulotasoa on nostettu kehittämällä taitoja, joilla naiset pystyvät hankkimaan tuloja. Kananmunantuotannon, pienviljelyn, ompelun ja muiden taitojen tueksi on opetettu luku- ja laskutaitoa.

Haavoittuvassa asemassa olevin tyttöjen ja nuorten naisten ammattikoulutusta on tuettu tarjoamalla heille stipendejä ja opinto-ohjausta.

Lisäksi naisten asemaa on parannettu lisäämällä yhteisöjen ja niiden johtajien tietoa Liberian laista ja naisten oikeuksista.