Yhteistyön muodot

Yrityslahjoitus on vastuunkantoa

Tue köyhimpiä perheitä.

Hankeyhteistyö

Hankeyhteistyössä etsimme yrityksenne toimialaan tai kiinnostuksen kohteisiin sopivan projektin, joka konkreettisesti auttaa kehitysmaiden köyhimpiä perheitä. Hanke voi olla esimerkiksi koulujen rakentamista, pakolaisleireillä tapahtuvaa avustustyötä, naisten pienyritysten tukemista tai vaikkapa nuorten ammattikoulutusta.

Vähintään 10 000 euroa vuodessa lahjoittaville yrityksille räätälöimme kaksi raporttia vuodessa hankkeen edistymisestä. Raporteissa kerrotaan seikkaperäisesti lahjoituksenne vaikutuksista. Näin pääsette näköalapaikalta seuraamaan, kuinka tukenne vaikuttaa perheiden ja koko yhteisön hyvinvointiin. Yhteistyön myötä saatte käyttöönne materiaalia, kuten tarinoita, jota voitte hyödyntää viestinnässänne ja markkinoinnissanne.

Tuoteyhteistyö

Tuoteyhteistyössä yrityksenne lahjoittaa sovitun summan tai prosenttiosuuden tietyn tuotteen tai tuoteryhmän tuotoista KUA:n avustustyölle. Tuoteyhteistyötä voidaan soveltaa myös palvelualan yrityksissä. Yhteistyön myötä tuemme tuotteenne tai palvelunne markkinointia yhdessä sovitun suunnitelman mukaisesti. Voitte myös sovitusti hyödyntää KUA:n brändejä ja materiaalia osana yhteistyötä ja näin tuoda vastuullista toimintaanne sidosryhmienne tietoisuuteen.

Pro bono

Pro bono -kumppanina tuette toimintaamme lahjoittamalla tai antamalla käyttöömme yrityksenne ammattiosaamista. Olemme myös erittäin kiitollisia mainostilasta tai painotöihin liittyvistä lahjoituksista.

Henkilöstötempaukset

Haluatteko järjestää henkilöstötapahtuman, jonka tuotot ohjataan kehitysmaiden perheiden hyväksi? Tapahtumia voi olla hyvin monenlaisia, pienestä henkilöstön kahvihetkestä suureen työhyvinvointikampanjaan, joka lisää sekä henkilöstön että kehitysmaiden perheiden hyvinvointia. Miltä kuulostaisi esimerkiksi kampanja, jossa henkilöstönne pyöräilee tai kävelee kehitysmaiden lapsille kouluihin oppimateriaaleja ja päteviä opettajia opettamaan? Keksikää oma tempaus tai suunnitellaan yhdessä sopiva ratkaisu henkilöstönne osallistamiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Esimerkkejä yrityksistä, joiden kanssa teemme yhteistyötä. >