Miksi yhteistyöhön KUA:n kanssa?

MiksiyhteistyöhönKUA:nkanssa?

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) on Suomen suurin kansainvälisen avun järjestö, jossa työskentelee noin 2200 henkilöä. Järjestöllämme on vankka kokemus tuloksellisesta työskentelystä erittäin vaikeissa olosuhteissa, kuten sota-alueilla tai muuten hauraissa toimintaympäristöissä. Toimintamme keskeinen tavoite on vaikuttavuus ja laadukas apu haasteellisissa paikoissa. Työskentelemällä kanssamme voitte luottaa, että apunne menee perille.

Laadukas yhteistyö hyödyttää molempia osapuolia. Tekemällä kanssamme yhteistyötä mielikuva yrityksestänne vastuullisena toimijana vahvistuu. Saatte tietoa tukemastanne projektista ja voitte hyödyntää saamanne materiaalit viestinnässänne ja markkinoinnissanne. Pitkäjänteisen, syvemmän yhteistyön myötä voitte myös hyödyntää KUA:n asiantuntijoiden osaamista esimerkiksi omissa tilaisuuksissanne. Monesti yrityksen vastuulliset teot liiketoiminnan ulkopuolella ovat omiaan edistämään henkilöstön sitoutumista yritykseen.

Tarjoamme monia mahdollisuuksia tukea kehitysmaiden perheitä. Mikä olisi yrityksellenne paras tapa auttaa?>

Yrityslahjoitus on vastuunkantoa

Tue köyhimpiä perheitä.