5 usein kysyttyä
kysymystä

5useinkysyttyäkysymystä

Usein kysyttyä testamenttilahjoittamisesta

Vaikka testamentin tekeminen ei ole vaikeaa, tulee sen täyttää tietyt muotovaatimukset, jotta sen tekijän toiveet toteutuvat. Ohessa viisi kysymystä ja vastausta aiheista, jotka ovat usein askarruttaneet ihmisiä.

Kysymykset ja vastaukset

1. Millaista omaisuutta voin testamentata?

Kirkon Ulkomaanavulle voi testamentata minkä muotoista omaisuutta tahansa. Lahjoitus voi olla esimerkiksi rahavaroja, osakkeita tai arvo-osuuksia, asunto-osakkeita, kiinteistöjä tai arvoesineitä.

2. Mihin testamenttilahjoitukset käytetään?

Kohdentamattomilla lahjoituksilla autetaan ihmisiä, jotka kullakin hetkellä tarvitsevat kaikkein eniten apua. Tästä syystä kohdentamaton lahjoitus on aina hyvä vaihtoehto. Voit myös testamentissasi määritellä, millaiseen työhön haluaisit lahjoituksen käytettävän, esimerkiksi naisten koulutukseen tai katastrofityöhön.

3. Miten suuri osuus testamenttilahjoituksesta menee veroihin?

Kirkon Ulkomaanavun ei yleishyödyllisenä järjestönä tarvitse maksaa testamenttilahjoituksesta lainkaan veroa.

4. Kuka voi toimia testamentin todistajana?

Testamenttia varten tarvitaan kaksi samaan aikaan läsnä olevaa todistajaa, joiden tulee olla vähintään viisitoistavuotiaita ja sieluntoiminnoiltaan todistajiksi kykeneviä, ei siis esimerkiksi päihtyneitä. Puolisoa, lähiomaista tai henkilöä, jolle tai jonka lähiomaiselle saattaa olla testamentista hyötyä, ei saa käyttää todistajana.

5. Missä testamenttia kannattaa säilyttää?

Valmiin testamentin voi jättää säilöön turvalliseen paikkaan kuten pankin tallelokeroon tai asianajotoimistoon. Säilytyspaikka kannattaa olla turvallinen mutta helposti löydettävissä. Kirkon Ulkomaanapu ottaa mielellään vastaan kopion testamentista.

Ota yhteyttä

Annamme mielellämme lisätietoa testamenttilahjoituksen tekemiseen liittyvissä kysymyksissä.

Sofia Rindmar
Projektipäällikkö, testamenttilahjoitukset ja kuolinpesät
040 645 3468
sofia.rindmar@kua.fi

Äiti pitää sylissä pientä vauvaansa.

Tilaa maksuton testamenttiopas

Voit tilata avuksesi kotiisi maksutta testamenttioppaan, josta löydät lisätietoa testamenttilahjoituksesta sekä testamentin tekoon liittyvistä muotoseikoista.

Teko joka kantaa

Perhosvaikutukseksi kuvataan sitä, kuinka hyvin pieni asia, esimerkiksi perhosen siivenisku, voi saada aikaan suuren muutoksen toisella puolen maailmaa. Minkälaisen jäljen sinä haluat jättää maailmaan?

Nainen istuu pöydän äärellä kappelissa.

Testamenttilahjoittaja kertoo

Mitkä asiat ovat minulle kaikkein tärkeimpiä? Millaisen vaikutuksen minä haluan jättää maailmaan? Testamenttia tehdessä ihminen helposti ajautuu suurten kysymysten äärelle. Niin kävi myös 55-vuotiaalle Aulikki Uusitalolle.