Vaikuttamistyö

Kirkon Ulkomaanavun tavoitteena on poistaa köyhyyttä ylläpitävät ja levottomuutta aiheuttavat rakenteet yhteiskunnissa.

Epäoikeudenmukaisia rakenteita on

  • paikallistasolla
  • kansallisessa lainsäädännössä
  • alueellisissa ja kansainvälisissä yhteistyöelimissä.

Yhdessä kumppaneiden kanssa KUA pyrkii vaikuttamaan päätöksentekijöihin. Uskomme, että paikallisilla yhteisöillä on kaikki mahdollisuudet vaikuttaa omiin asioihinsa.

Edistämme ihmisoikeuksia

Edistämme ihmisoikeuksien toteutumista tukemalla paikallisia naisjärjestöjä, paikallisyhteisöjä, uskonnollisia ja perinteisiä johtajia sekä muita ihmisoikeuksia ajavia tahoja.

Tuemme hauraita valtioita

Teemme työtä hauraissa valtioissa. Maissa, joissa valtio ei pysty vastaamaan kansalaisten perustarpeisiin. Tuemme maiden päättäjiä, jotta he voisivat tehdä vastuullisia päätöksiä.

Joskus myös suurten yritysten päätökset vaikuttavat merkittävästi ihmisten elämään kehittyvissä maissa. KUA toimii sillanrakentajana myös yritysten päättäjien ja paikallisten yhteisöjen välillä.

Välitämme tietoa

Paikallisia päätöksiä tehdään myös kansainvälisellä tasolla. Pyrimme nostamaan paikalliset äänet muun muassa EU:n ja YK:n toimijoiden tietoon. Kansainvälinen vaikuttamistyö on tiedon välittämistä eri toimijoiden kesken. KUA on myös aktiivinen suomalaisessa poliittisessa keskustelussa. Erityisesti silloin, kun päätökset Suomessa vaikuttavat ihmisoikeuksiin työalueillamme.

Kirkon Ulkomaanavun työtä on

  • paikallisen kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen
  • poliittisten päättäjien tukeminen kansalaisten eteen tehdyssä työssä
  • paikallisten äänien tuominen kansainvälisiin päätöksentekoprosesseihin.

Lue lisää työmme tuloksista!