Haasta ehdokkaasi toimimaan maailman lasten ja nuorten koulutuksen puolesta!

Laadukas koulutus on tasa-arvon ja demokratian kulmakivi. Koulutus antaa meille tarvittavat tiedot ja taidot toistemme kohtaamiseen tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti – joka puolella maailmaa.

Kaikilla ei ole samoja mahdollisuuksia saada laadukasta opetusta.  Arviolta jopa 60 prosenttia maailman lapsista ja nuorista ei opi koulussa edes perustaitoja. Yhteisen maailman rakentaminen reilummaksi onnistuu vain, jos he saavat mahdollisuuden oppia.

Suomella on koulutuksessa valtavasti osaamista, jota meidän pitää hyödyntää myös kehitysyhteistyössä.

Tällä hetkellä koulutus ei lukeudu Suomen kehitysyhteistyön kärkiteemoihin. Suomi ei myöskään kohdista merkittävää osuutta kehitysyhteistyövaroistaan koulutukseen.

Kevään eduskuntavaalit antavat mahdollisuuden äänestää inhimillisyyden ja tasa-arvon puolesta.

Haastammekin sinut puolustamaan tasa-arvoa ja lasten ja nuorten oikeutta koulutukseen kaikkialla maailmassa!

Lähetä seuraava viesti omalle eduskuntavaaliehdokkaallesi:

Hyvä eduskuntavaaliehdokas (ehdokkaan nimi),

jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus laadukkaaseen koulutukseen.  Suomalaista koulutusosaamista arvostetaan maailmalla.

Tällä hetkellä koulutus ei lukeudu Suomen kehitysyhteistyön kärkiteemoihin, eikä Suomi kohdista merkittävää osuutta kehitysyhteistyövaroistaan koulutukseen.

Suomella on koulutuksessa valtavasti osaamista, jota meidän pitää hyödyntää myös kehitysyhteistyössä.

Haluan, että

  • koulutus nostetaan yhdeksi Suomen kehityspolitiikan kärkiteemaksi,
  • koulutukseen suunnattava vuosittainen kehitysyhteistyörahoitus nostetaan vähintään 100 miljoonaan euroon[1], ja
  • oikeus koulutukseen toteutuu myös katastrofi- ja konfliktitilanteissa riittävällä humanitaarisen avun resursoinnilla.

Koulutus kuuluu kaikille. Onhan tämä sinustakin tärkeä asia?

[1] Vuosina 2006–2016 se on jäänyt 5-9 prosentin välille, ollen 30-55 miljoonaa euroa vuodessa.