Globaalikasvatus ja koulutus

Kansainvälisyyskasvatus on maailman hahmottamista, rajattoman kyläyhteisön ihmisten ja ympäristön huomioimista sekä aktiivista osallistumista. Sen avulla pyritään kasvamaan kansainväliseen ymmärtämykseen, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja rauhaan.

Nopeutuneen tiedonkulun seurauksena tieto maailman hauraimpien valtioiden ihmisten elämäntilanteesta on tiedossamme. Perustarpeista, kuten vedestä, ruoasta ja lämpimistä asumuksista on pulaa. Tietotulva maailman huutavista vääryyksistä tuntuu välillä lamauttavalta – mitä minä voin tehdä? Kansainvälisyyskasvatus – tai globaalikasvatus – kääntää tämän asetelman toisin päin: sen avulla otetaan asioista selvää, pohditaan vaikuttamismahdollisuuksia ja lähdetään liikkeelle. Kansainvälisyyskasvatus kasvattaa toivoon ja on sen vuoksi globaalin yhteisvastuun tärkeä tukipilari.

Kansainvälisyyskasvatuksessa on huomattu, että elämykset ovat tehokas tapa hahmottaa maailmaa. Kouluajoilta useimmille onkin jäänyt mieleen jokin tavallisesta poikkeava tapahtuma, kuten uskonnon tunnin vierailu erikoiseen kohteeseen, biologian tunnin levänkalastelu läheisessä järvessä tai koulun oppilaskunnan organisoima kansainvälinen teemaviikko.

Yhteisesti koettu elämys luo pohjan aktiiviselle keskustelulle, joka mahdollistaa asian sisäistämisen. Paulo Freire on sanoittanut sen hyvin: dialogi mahdollistaa tiedostamisen, joka on edellytys muutokselle. Tähän yhdistelmään me uskomme: elämyksellisyyteen, keskusteluun, yhdessä oppimiseen ja liikkeelle lähtemiseen.

Kirkon Ulkomaanapu toteuttaa globaalikasvatusta oppilaitos-, seurakunta- ja verkostoyhteistyön kautta. Tarjoamme kansainvälisyyskasvatusmateriaaleja ja luomme innovatiivisia kansainvälisyyskasvatuskonsepteja, joita kaikki voivat vapaasti hyödyntää ja kehittää.

Materiaalit löytyvät jatkossa tältä sivulta.