Arvot, missio ja visio

Kirkon Ulkomaanavun toimintaa ohjaavat yhteiset arvot.

Valikoimaton lähimmäisenrakkaus

Edistämme ihmisoikeuksia ja toimimme kaikkia kunnioittaen ja arvostaen. Luotamme kumppaneihimme ja opimme yhdessä. Arvostamme erilaisuutta, ja rakennamme yhteyksiä eri tavalla ajattelevien ihmisten välille.

Periksiantamaton toivo

Toimimme pitkäjänteisesti, ja olemme sitoutuneita yhteiseen työskentelyyn tavoitteidemme saavuttamiseksi. Emme lannistu vastoinkäymisistä, ja osaamme iloita edistyksestä.

Rohkeus

Toimimme rohkeasti muutoksen aikaansaamiseksi. Uskallamme kyseenalaistaa vakiintuneita käytäntöjä epäoikeudenmukaisten valtasuhteiden korjaamiseksi ja tavoitteidemme saavuttamiseksi.

Kunnioitus

Kunnioitamme toisiamme ja toistemme vakaumusta. Kunnioitamme yhteisöjä, joiden kanssa työskentelemme. Arvostamme meille lahjoitettuja resursseja ja pyrimme käyttämään niitä tehokkaasti ja avoimesti. Pyrimme molemminpuoliseen oppimiseen yhteistyössä kumppaneidemme kanssa.

Kirkon Ulkomaanapu on usko-ja oikeusperustainen järjestö. Lue lisää Kirkon Ulkomaanavun teologisesta perustasta tästä.

Missio

Tekoja ihmisarvon puolesta.

Visio

Muutamme maailmaa tukemalla kaikkein heikoimmassa asemassa olevia. Kirkon Ulkomaanapu hakee myönteistä muutosta tukemalla kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä haurailla ja katastrofiherkillä alueilla.

Erikoistumme tukemaan paikallisyhteisöjä niiden oikeudessa rauhaan, toimeentuloon ja koulutukseen.

Tuemme ohjelmiamme kansainvälisellä vaikuttamistyöllä.