Ajankohtaista
Vuoden 2020 yhteisvastuukeräys tukee vanhemmuutta Nepalissa.

Yhteisvastuukeräys 2020

Yhteisvastuu 2020 tukee vanhemmuutta

Vuoden 2020 Yhteisvastuukeräyksessä esittelemme Kirkon Ulkomaanavun työtä Nepalissa. 60 % Yhteisvastuun keräystuotosta käytetään vanhemmuutta tukeviin toimintoihin kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta.

Kirkon Ulkomaanavun työ Nepalissa keskittyy erityisesti köyhien ja syrjäytyneiden naisten ja lasten oikeuksien vahvistamiseen, toimeentulomahdollisuuksien parantamiseen ja ihmisoikeuksiin. Vanhempien toimeentulo takaa myös lasten koulutuksen. Toimeentulomahdollisuudet kotimaassa mahdollistavat perheiden yhdessä olon, kun miesten ei tarvitse lähteä ulkomaille töihin.

Köyhälle maalle luonnonmullistuksien aiheuttamat tuhot ovat erityinen haaste ja siksi katastrofeihin valmistautumiseen ja reagoimiseen tarvitaan tukea. Kirkon Ulkomaanavun työssä Nepalissa otetaan huomioon yhteisöjen luonnonkatastrofivalmiuden parantaminen. Yhteisvastuukeräyksen tuotot ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon, joka tukee yhteisöjen valmiutta selviytyä luonnonmullistuksista sekä avustaa katastrofitilanteen sattuessa.

Uutiset

Työpaikkojen puute Nepalin maaseudulla erottaa perheitä

Nepalissa moni perheenisä lähtee ulkomaille etsiessään perheelleen elantoa. Siirtotyöläisyyden kääntöpuoli on raskas arki sekä lähtijälle että kotiin jäävälle perheelle.

Lue  koko artikkeli täällä.

Videot

Yhteisvastuu: Yhdessä perheen kanssa

Khincha Lal Pahari työskenteli vuosia ulkomailla tienatakseen rahaa perheelleen. Koulutuksen ja tuen ansiosta hän on saanut maanviljelyn kotikylässään Nepalin maaseudulla kannattavaksi. Perhe voi vihdoin elää yhdessä.

Yhteisvastuu: Itsenäiseksi naiseksi

Dil Maya Syangtang huolehtii yksin kahdesta lapsestaan miehen työskennellessä ulkomailla. Saatuaan koulutusta ja tukea Dil Maya tienaa perheelleen elannon. Hän toivoo, että mies palaisi takaisin Nepaliin.