YK suosittaa uskonnollisille johtajille suurempaa roolia rauhanvälityksessä

Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksessa julkistettiin eilen YK:n pää­sih­tee­rin Ban Ki-Moonin ohjeistus rau­han­vä­li­tyk­ses­tä. Suomen ja Turkin aloitteesta käynnistettyä ohjeistusta on työstetty kahden vuoden ajan tarkoituksena kehittää rauhanvälityksen tasoa ja koordinaatiota. Kirkon Ulkomaanapua on konsultoitu raportin valmisteluissa tiiviisti, erityisesti uskonnollisten johtajien rooliin liittyen.

Uskonnollisten johtajien rooli rauhanvälityksessä tulee jatkossa nousemaan entistä vahvempaan rooliin. Pääsihteerin raportin mukaan uskonnolliset johtajat ja uskopohjaiset organisaatiot ovat tärkeässä roolissa useiden konfliktien ratkaisemisessa. Uskonnollisilla johtajilla on erityinen rooli paikallisissa yhteisöissä ja heillä on usein mahdollisuus saavuttaa kaikkien konfliktin osapuolten luottamus. Uskonnollisia johtajia ja heidän mahdollisuuttaan ja halua osallistua rauhanvälitykseen ei ole kuitenkaan nähty tarpeeksi usein.

"Rauhanvälitys oli ennen lähinnä sotivien osapuolten neuvottelujen tukemista. Nyt asiaa katsotaan laajemmin kansallisen sovun rakentamisen näkökulmasta", raportin julkistamista paikan päällä New Yorkissa seurannut Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen toteaa.

Uskonnollisten johtajien roolin esiintuomiseksi YK pyysi tämän vuoden keväällä Kirkon Ulkomaanapua järjestämään raportin laadintaprosessiin liittyen konsultaation, jossa kuultiin uskonnollisten johtajien kanssa työtä tekeviä järjestöjä.

Pääsihteerin raportti toteaa tämän olleen ensimmäinen askel tehokkaampaan rauhanvälitykseen konfliktialueilla. YK näkee Kirkon Ulkomaanavun lisäarvon toimijana, jolla on vahvan globaalin kenttäkontaktin ja paikallisten kumppaneiden ohella kyky toimia läheisesti uskonnollisten ja perinteisten johtajien kanssa sekä tukea heidän työtään niin paikallistasolla kuin myös dialogissa kansainvälisten prosessien kanssa.

Pentikäisen mukaan Somalian esimerkki osoittaa miten suuri rooli perinteisillä ja uskonnollisilla johtajilla voi valtion rakennuksessa olla.

”Tärkeintä on kuitenkin, että sodan jaloissa kärsivät ihmiset, joilla on oikeus rauhaan, pääsevät itse mukaan etsimään ratkaisua."

Ulkomaanavun tuki uskonnollisten johtajien rauhantyölle tulee jatkumaan vahvana. Tärkeä kanava tälle tuelle on tiivis yhteistyö YK:n kanssa.

"On selvää, että YK haluaa myös uskonnolliset johtajat paremmin mukaan jatkossa. Kirkon Ulkomaanapua on pyydetty rakentamaan sitä varten globaaleja tukirakenteita", Pentikäinen toteaa.

Lisätietoja:
Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen, p. 040 531 3514
Kirkon Ulkomaanavun vaikuttamistyön johtaja Aaro Rytkönen, p. 050 301 8479

Tilaa Kirkon Ulkomaanavun uutiskirje