Yhteisvastuulle yli 5 miljoonaa euroa

Vuoden 2007 Yhteisvastuukeräys tuotti 5 024 288 euroa. Keräyksen tilitys luovutettiin piispa Kari Mäkisen johdolla keräyksen suojelijalle, tasavallan presidentti Tarja Haloselle tiistaina 9. lokakuuta. Kirkon Ulkomaanavun osalta Yhteisvastuu 2007 tuotti 2 315 169 euroa.

"2007 yhteisvastuutuotto jatkaa aiemmin 2000-luvulla saavutettujen hienojen tulosten sarjaa", iloitsee keräysjohtaja Kalle Kuusimäki. "Kiitos kuuluu kaikille kerääjille ja lahjoittajille ympäri Suomen."

Eri keräystapojen tuloskehitys heijastelee nykyaikaa. Seurakuntien tapahtumien ja myyjäisten sekä lipaskeräyksen suhteellinen osuus on noussut. Perinteisellä listakeräyksellä kerätään kuitenkin edelleen 37 prosenttia Yhteisvastuun tuotosta, vaikka listojen osuus onkin laskenut.

Vuoden 2007 Yhteisvastuukeräyksen kulut olivat 22,4 prosenttia. Kuluihin sisältyy muun muassa keräysartikkeleiksi tarkoitettujen 100 000 heijastimen hankkiminen. Heijastimet kuitenkin myös toivat lisää myyntituloja. "Yhteisvastuun kokonaiskulut ovat edelleen varsin kohtuulliset. Keräyksen kehittämiseen käytetyt investoinnit myös tuottavat lisää tulosta pitemmällä aikavälillä", sanoo Kuusimäki.

Kaikkien suomalaisten keräys

Yhteisvastuukeräys on säilyttänyt asemansa koko kirkon ja kaikkien suomalaisten keräyksenä. Siihen luotetaan ja sitä pidetään helposti lähestyttävänä. Haasteena on kehittää kaupunkikulttuuriin soveltuvia osallistumismahdollisuuksia.

"Jatkamme Yhteisvastuun varainhankinnan vahvistamista vapaaehtoisia ja lahjoittajia mahdollisimman hyvin palvelevilla tavoilla", keräysjohtaja Kalle Kuusimäki lupaa.

Seurakunnista suurimman tuoton seurakunnan jäsenmäärään nähden keräsivät tänä vuonna Karijoki, Pello, Puolanka, Utsjoki ja Kortesjärvi.

Ehjä lapsen mieli -tuotolla autetaan lapsia lähellä ja kaukana

Yhteisvastuukeräys 2007 tukee lapsia, joiden vanhemmilla on mielenterveyden ongelmia. 
Kotimaassa Yhteisvastuuvaroilla madalletaan lasten ja nuorten kynnystä hakea apua, kun perheessä on mielenterveyden ongelmia. Tavoitteena on hälventää ennakkoluuloja ja tarjota käytännön neuvoja. Koululaisille suunnataan tiedotuskampanja ja heille tarkoitetuille verkkosivuille tulee muun muassa kysymys-vastaus -palsta. Lisäksi järjestetään kuntoutusta perheille, joissa toisella tai molemmilla vanhemmilla on mielenterveysongelma. Hankkeen toteuttaa Mielenterveyden keskusliitto.

Perun Andeilla Yhteisvastuu tukee Kirkon Ulkomaanavun sisarjärjestön käynnistämää mielenterveyshanketta. Suomalais-perulaisen Leena Hokkasen johtama Diaconía-kehitysyhteistyöjärjestö opastaa perulaisia isiä ja äitejä vastuulliseen vanhemmuuteen erityisissä vanhempainkouluissa. Lapsille järjestetään työpajoja ja nukketeatteria, joiden avulla vahvistetaan lapsen itsetuntoa ja opetetaan väkivallattomuutta. Lisäksi alueelle koulutetaan mielenterveysneuvojia. Suunnitteilla on myös erityisen lapsiasiainviranomaisen viran avaaminen. Työ on herättänyt kiinnostusta naapurikuntia myöten. Perun terveysministeriön kanssa on jo allekirjoitettu sopimus mielenterveyden parantamisesta maaseutualueilla.

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 60 prosenttia menee kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun Kirkon Ulkomaanavun kautta. 20 prosenttia tuotosta käytetään kotimaan erityishankkeeseen. Loput 20 prosenttia ohjautuu Kirkon diakoniarahaston, hiippakuntien ja seurakuntien avustustyöhön.

Yhteisvastuukeräys on kirkon suuri vuosittainen diakoniaponnistus, johon osallistuvat kaikki Suomen ev.lut. seurakunnat ja noin 40 000 vapaaehtoista. Vuoden 2008 keräys käynnistyy 3.2.2008. Sen teemana on Työ ja osallisuus. Suomessa tuetaan kehitysvammaisten ihmisten työllistämistä. Liberiassa parannetaan köyhien toimeentuloa ja väestön omavaraisuutta.

Alueelliset keräystulokset: www.yhteisvastuu.fi

Lisätietoja myös:
Yhteisvastuukeräys
Keräysjohtaja Kalle Kuusimäki, 0400 870 041
Kampanjasuunnittelija Laura Hakoköngäs, 0400 955 047

Kirkon Ulkomaanapu: 
Tiedottaja Ulla Hottinen, 050 350 1099
www.kirkonulkomaanapu.fi

Mielenterveyden keskusliitto:
Toiminnanjohtaja Timo Peltovuori, 0500 438 858
www.mtkl.fi